Το Ίδρυμα Άρτος ψάχνει Πολιτιστικό Λειτουργό

Το Ίδρυμα  Άρτος προκηρύσσει θέση Πολιτιστικού Λειτουργού.

 


Article featured image
Article featured image

Ενδιαφέρεσαι;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μία  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία να εξηγούν γιατί πιστεύουν ότι είναι ιδανικοί για τη συγκεκριμένη θέση.

Η επιστολή αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Το βιογραφικό σημείωμα μαζί με την επιστολή θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 00.00.

Τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν για μια προσωπική συνέντευξη.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και Τρίτη, 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Η έναρξη εργασίας θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου.Κύριες ευθύνες & καθήκοντα:

• Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και τοπικών προγραμμάτων.

• Προετοιμασία δελτίων τύπου και ενημερωτικών φυλλαδίων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

• Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

• Συγγραφή αιτήσεων και διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών και τοπικών).

• Οργάνωση και διαχείριση φιλοξενίας καλλιτεχνών και άλλων συνεργατών.

• Αρχειοθέτηση και οργάνωση δεδομένων – Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων.

• Επικοινωνία με συνεργάτες και άλλους εταίρους.

 

Απαραίτητα προσόντα:

• Πανεπιστημιακό πτυχίο – όχι απαραίτητα στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού.

• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και γραπτό επίπεδο.

• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, Social Media).

• Δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων (εξαιρετικά σημαντική).

• Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

• Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και δράσεων.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα.

• Αυτοπαρακινούμενος, ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με έντονο ενδιαφέρον σε πολιτιστικές και διεπιστημονικές δράσεις.

• Διατεθειμένη/ος να ταξιδεύει (κυρίως Ευρώπη).Επιπλέον προσόντα:

• Γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

• Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Photoshop).

• Επιπλέον πείρα στη διαχείριση σχεδίων ή σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

• Βασικές γνώσεις και προσωπικό ενδιαφέρον στους τομείς της φιλοσοφίας, επιστήμης, παγκόσμιου πολιτισμού, καινοτομίας, κοινωνικού αντίκτυπου και διεπιστημονικής έρευνας.Προσφέρονται:

• Σταθερός Μηνιαίος Μισθός.

• Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου.

• Εισαγωγική εκπαίδευση.

• Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά ενδιαφέρον περιβάλλον.

• Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ