Δωρεάν εισιτήρια λεωφορείων για μαθητές πολύτεκνων οικογενειών

Για ακόμη μια σχολική χρονιά θα συνεχιστεί η δωρεάν μεταφορά μαθητών πολύτεκνων οικογενειών, από τα δημόσια λεωφορεία.


Article featured image
Article featured image

Σύμφωνα με την υφιστάμενη Γνωστοποίηση που αφορά στον πίνακα κομίστρων κατ’ επιβάτη για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές, για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα στη Μέση Δημόσια Εκπαίδευση, καταβάλλεται το μαθητικό εισιτήριο των €10 μόνο για τα δύο παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά δικαιούνται να προμηθευτούν δωρεάν μαθητικό εισιτήριο. 

Για την παραλαβή των εισιτηρίων, οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στα ακόλουθα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών τα πιο κάτω έγγραφα:

(α)       αντίγραφο της ταυτότητας πολυτέκνων και

(β)       βεβαίωση φοίτησης για κάθε μαθητή (όχι αντίγραφο) 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών της κάθε επαρχίας. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ