Εντυπωσιακές εναέριες εικόνες από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας

Μια ιδιαίτερη περιοχή της Κύπρου, με άγρια και επιβλητική ομορφιά, αποφάσισε να επισκεφθεί ο Βαλεντίνος Λουκαϊδης πραγματοποιώντας μοναδικές εναέριες λήψεις από το σημείο εκεί.  

 


Στη μεταλλευτική περιοχή της Σκουριώτισσας, εντοπίστηκαν τα κοιτάσματα Φουκάσας, Φοίνικα και Τρία Βουνάρκα, των οποίων η εκμετάλλευση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η συστηματική εκμετάλλευση των αναφερόμενων κοιτασμάτων τα νεότερα χρόνια αρχίζει το 1921. Από το 1921 μέχρι το 1974 η εκμετάλλευση διενεργούταν τόσο υπόγεια όσο και επιφανειακά.

Η επεξεργασία του μεταλλεύματος γινόταν σε εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο Ξερό για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού και σιδηροπυρίτη και τη καταβύθιση του διαλυμένου χαλκού με σίδηρο (scrap iron) για παραγωγή ιζήματος χαλκού. Η εξαγωγή των τελικών προϊόντων γινόταν από σκάλα φόρτωσης πλοίων στο Ξερό.

Από το 1996 λειτουργεί στη περιοχή, με εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων επεξεργασίας (εκχύλιση μεταλλεύματος με τη βοήθεια αραιού διαλύματος οξέως – επεξεργασία χαλκούχου διαλύματος με οργανικό εξαγωγέα – ηλεκτρόλυση), υδρομεταλλουργική μονάδα παραγωγής καθόδων μεταλλικού χαλκού καθαρότητας   99,999% Cu, από την εκμετάλλευση και επεξεργασία φτωχού μεταλλεύματος χαλκού. Υπολογίζεται ότι από το 1996 μέχρι το 2007 έχουν εξορυχτεί από το εν λόγω μεταλλείο γύρω στους 7.500.000 τόνους μεταλλεύματος μέσης  περιεκτικότητας 0,7% Cu.

*Με πληροφορίες από το troodos-geo.org


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ