Ξεκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

Για τραπεζοκόμους, barman, υπάλληλους υποδοχής και καμαριέρες…

 


Article featured image
Article featured image

Άρχισε η αποστολή προσκλήσεων για συμπλήρωση των αιτήσεων για άνεργους λήπτες ΕΕΕ ώστε να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης εντός Φεβρουαρίου ώστε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Απρίλη να υπάρχουν καταρτισμένα άτομα έτοιμα για εργοδότηση.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο και ομάδα στόχου είναι οι λήπτες ΕΕΕ.

Στόχος είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας ληπτών ΕΕΕ και η παροχή προς τις επιχειρήσεις κινήτρων για την εργοδότηση ληπτών ΕΕΕ.

Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο καλύπτει επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου και ότι ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων με βάση το Σχέδιο από κάθε εργοδότη/επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5).

Η χορηγία που θα παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα που ανήκουν στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο θα είναι 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000 και αυτή θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου αναμένεται να ενταχθούν οκτακόσια πενήντα (850) άτομα από την Ομάδα Στόχου και ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000).


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ