Η ακτινογραφία ενός λογαριασμού της ΑΗΚ [ρωτήσαμε και μάθαμε για όλες τις χρεώσεις]

Σταθερή επιβάρυνση 3.86 ευρώ, 120 kWh 16,45 ευρώ, 200 kWh 29,06 ευρώ, Αναπρ. Καυσίμων 43,78 ευρώ, Χρέωση για Υ.Δ.Ω 1,96 ευρώ, χρέωση για ΑΠΕ&ΕΞΕ 4,94 ευρώ.

 


Article featured image
Article featured image

Τα πιο πάνω -για τους περισσότερους άγνωστες λεπτομέρειες- είναι μερικές από τις διάφορες χρεώσεις που περιλαμβάνει ένας μηνιαίος ή ένας διμηνιαίος λογαριασμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Πρόσφατα, σε συζήτηση που είχαμε στο γραφείο με αφορμή τους τελευταίους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που λάβαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι κανένας μας δεν γνώριζε τι ακριβώς είναι η κάθε χρέωση που αναγράφεται πάνω στους λογαριασμούς, η οποία στο τέλος προστίθεται στο τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής και που συνήθως είναι αρκετά υψηλό.

Για να λύσουμε τις απορίες που προέκυψαν και για να μάθουμε (επιτέλους) τι ακριβώς πληρώνουμε, επικοινωνήσαμε απευθείας με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να μας κάνουν μια αναλυτική ακτινογραφία του λογαριασμού.

«Τι λογαριασμό έχετε στα χέρια σας;», ήταν η πρώτη ερώτηση της λειτουργού, με την οποία επικοινωνήσαμε. «Οι λογαριασμοί πλέον έχουν αλλάξει, τόσο σε εμφάνιση όσο και στον τρόπο χρέωσης, αφού οι διατιμήσεις έχουν διαφοροποιηθεί», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε στη  CITY, οι λογαριασμοί που λάβαμε και αφορούν τη διμηνία Αυγούστου – Οκτωβρίου, είναι οι τελευταίοι που παίρνουμε σε αυτή τη μορφή και με τις συγκεκριμένες χρεώσεις. «Οι επόμενοι, θα είναι οι καινούργιοι και εκεί θα δείτε όλες τις διαφοροποιήσεις που θα ισχύουν απ’ εδώ και πέρα».

Παράλληλα με τη νέα εμφάνιση του λογαριασμού, διαφοροποίηση θα υπάρξει και στις χρεώσεις, αφού η ΑΗΚ και η ΡΑΕΚ άλλαξαν τις διατιμήσεις οι οποίες από 30 διαφορετικές που ήταν προηγουμένως, πλέον θα υπάρχουν μόνο 11. Μια αλλαγή που υπηρετεί την απλοποίηση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Οι νέες διατιμήσεις εφαρμόστηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και θα βρίσκονται στους λογαριασμούς της επόμενης διμηνίας.  Οι νέες διατιμήσεις βασίζονται στη Νέα Μεθοδολογία διατιμήσεων της ΡΑΕΚ, η οποία προνοεί ότι ο κάθε καταναλωτής χρεώνεται με το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τη στιγμή που την καταναλώνει. Στην κατεύθυνση της διαφάνειας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στο σύνολο των καταναλωτών. Σημειώνεται επίσης ότι οι νέες διατιμήσεις δεν συμπεριλαμβάνουν την κλιμακωτή χρέωση που εφαρμόζεται στις υφιστάμενες διατιμήσεις.

Αναφορικά με το ύψος (τιμή) των διατιμήσεων, αυτό θα τυγχάνει αναθεώρησης κάθε χρόνο και στη βάση των εγκεκριμένων εσόδων της ΑΗΚ από τη ΡΑΕΚ. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές της τιμής χρέωσης στα τιμολόγια των καταναλωτών, που προκύπτουν από τη μεταβολή στην τιμή των καυσίμων για κάθε περίοδο χρέωσης, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται όπως και σήμερα. Με βάση τη μεθοδολογία των νέων διατιμήσεων οι περισσότερες κατηγορίες των καταναλωτών θα επωφεληθούν με μείωση της τάξης του 6% περίπου. Υπάρχουν όμως κατηγορίες όπως των θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού, του οδικού φωτισμού και των μεγάλων βιομηχανικών πελατών, για τις οποίες η εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας (κοστοστρέφεια) θα οδηγούσε σε αυξήσεις.

Πέραν της χρέωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ανάλυση για σκοπούς διαφάνειας, τα νέα τιμολόγια θα συνεχίσουν να περιλαμβάνουν χρέωση για το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας  (ΑΠΕ & ΕΞΕ), για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως και σήμερα. Αυτό, για το μέσο οικιακό καταναλωτή (με κατανάλωση 800 κιλοβατώρες ανά διμηνία), θα επιφέρει μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4% περίπου.

 

Ο λογαριασμός πιο κάτω, είναι αυτός που λαμβάναμε μέχρι σήμερα: 

 

Αυτή, θα είναι η εμφάνιση του νέου λογαριασμού που θα λαμβάνουμε απ' εδώ και πέρα, ο οποίος θα χρεώνει με τις νέες διατιμήσεις. 

 Ακολουθεί πλήρης αναλυτική επεξήγηση της κάθε χρέωσης που αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό     

Σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις, αλλά και άλλες δυνατότητες που παρέχονται στους καταναλωτές μπορείτε να βρείτε και στο πίσω μέρος του λογαριασμού:  

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ