Ποια η θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη της πορνείας;

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μελετά τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με την πορνεία σε κάθε χώρα. 


Ο χάρτης δημοσιεύτηκε από την Independent και μεταξύ άλλων αναλύει τις μέγιστες ποινές που επιβάλλουν οι χώρες που απαγορεύουν την πορνεία σε όσους παρανομούν,  είτε πελάτες είτε εργαζόμενους, αλλά και τις χώρες οι οποίες έχουν ένα περίεργο νομοθετικό πλαίσιο για την πορνεία, όπως η Κύπρος.

Όπως διαφαίνεται μέσα από τον χάρτη, η χώρες της ανατολικής Ευρώπης και τα νότια Σλαβικά κράτη τιμωρούν τους εργαζόμενους και όχι τους πελάτες.

Σε πολλές χώρες, όπως το ΗΒ (εξαιρουμένης της Β Ιρλανδίας), της Ισπανίας και της Ιταλίας, η πορνεία είναι νομικά κατοχυρωμένη αλλά απαγορεύεται η ιδιοκτησία οίκων ανοχής και μπουρδέλων.

Το ίδιο καθεστώς ισχύει και στην Κύπρο, σύμφωνα με τον χάρτη της Independent, την οποία χρωματίζει με μπλε χρώμα γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα νομιμοποιεί την πορνεία, εντούτοις απαγορεύει τη λειτουργία οργανωμένων οίκων ανοχής, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει ακριβές ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Στην Ελλάδα από την άλλη η πορνεία είναι νόμιμη και ρυθμιζόμενη από το κράτος, όπως και στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Λετονία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Παρόλα αυτά, οι αυστηροί κανονισμοί που ισχύουν σε Ελλάδα και Τουρκία έχουν οδηγήσει στην δημιουργία πολλών παράνομων οίκων ανοχής.   

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ποινές που επιβάλλονται στους πελάτες στις χώρες όπου απαγορεύουν την πορνεία. Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβάλλεται στη Νορβηγία και ανέρχεται στα 2700 ευρώ ή 6 μήνες φυλάκιση. Στη Σουηδία το πρόστιμο επιβάλλεται βάσει των εισοδημάτων του πελάτη ενώ εναλλακτικά προσφέρεται φυλάκιση 6 μηνών. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ