Θέλεις να αναλάβεις την καφετέρια στην Πλατεία Ελευθερίας;

Ψάχνουν διαχειριστή για το cafe της Πλατείας Ελευθερίας.

 


Article featured image
Article featured image

Ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς για μίσθωση της καφετέριας που βρίσκεται στη δυτική τάφρο, πλησίον της εξόδου από το χώρο στάθμευσης της λεωφόρου Ομήρου και πλησίον του παιδότοπου που θα υπάρχει στο έργο.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται στο €1.260.000 και το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η περίοδος υποβολής των προσφορών λήγει στις 8 Ιανουαρίου.

Για πληροφορίες: 22797000


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ