Τι θα αλλάξει στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως μετά την ανάπλαση;

Μπορεί η πλατεία Ελευθερίας να διεκδικεί ρεκόρ Guinness ως «η πλατεία που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ», εντούτοις η πρωτεύουσα μπορεί να νιώθει περήφανη και για τη «λεωφόρο που άργησε 17 χρόνια».

 


Article featured image
Article featured image

Εντούτοις, έπειτα από τους πρώτους σχεδιασμούς, οι οποίοι έγιναν στις αρχές του αιώνα που διανύουμε, η απόφαση επιτέλους λήφθηκε, οι υπογραφές έπεσαν και λίγο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση της κεντρικής λεωφόρου της Λευκωσίας, οι οποίες θα διαρκέσουν 18 μήνες και θα στοιχίσουν συνολικά €3.248.000.

Το έργο θα εκτελείται τμηματικά και καθόλη τη διάρκεια των εργασιών θα παρέχεται τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του και παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφαλής διακίνηση των πεζών και η πρόσβαση στα παρακείμενα υποστατικά.

Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου έργου που προνοεί την μονοδρόμηση τόσο της λεωφόρου Καλλιπόλεως, όσο και της λεωφόρου Μακαρίου, καθώς και τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων στη λεωφόρο Μακαρίου. «Το έργο αυτό αποτελεί την κύρια προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών που προτείνονται στο Σχέδιο Κινητικότητας, αλλά είναι και παράλληλα πρωτοποριακό για την Κύπρο, γιατί αφενός για πρώτη φορά ένα ζευγάρι κύριων οδικών αρτηριών μονοδρομείται και αφετέρου, γιατί δημιουργούνται λεωφορειολωρίδες αμφίδρομα σε μια βασική αρτηρία, ενισχύοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο, τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης.

Η ανάπλαση των λεωφόρων Καλλιπόλεως και Αντωνίου και Ευγενίας Θεοδότου, προνοεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την ταυτόχρονη κατασκευή πλατιών πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδοστρώματος, την υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, τη δημιουργία διαβάσεων πεζών σε τακτά διαστήματα, την δημιουργία μεγάλου αριθμού χώρων στάθμευσης, περιλαμβανομένων και για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη φύτευση διακοσίων περίπου νέων δένδρων και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης κατά μήκος της όδευσης.  Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού του έργου αποτελεί η διαμόρφωση ενός ανοικτού δημόσιου χώρου στη συμβολή της λεωφόρου Καλλιπόλεως με την οδό Υπατίας, με δέντρα, παγκάκια, πίδακα και τοπιοτεχνήσεις.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ