Ευκαιρίες και εξελίξεις για τη δημιουργία κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στην Κύπρο

Η παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 2008 είχε ως αποτέλεσμα να κατανοήσει ο περισσότερος κόσμος ότι το μοναδικό κίνητρο μέγιστης κερδοφορίας δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Ο εύκολος δανεισμός ανά το παγκόσμιο παρείχε σε μεγάλους πληθυσμούς μια εικόνας καλής ζωής και μετά την απέσυρε ξαφνικά, ρίχνοντας μεγάλο κομμάτια αυτών των πληθυσμών στη φτώχια. Την ίδια στιγμή παγκόσμια προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση της διεθνούς συνεργασίας και του εθνικισμού/απομόνωσης έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τη συλλογική μας δυνατότητά μας να τα αντιμετωπίσουμε σε ικανό βαθμό.

 


Article featured image
Article featured image

Ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα της κρίσης ήρθε με τη μείωση της δυνατότητας των κυβερνήσεων να παρέχουν κοινωνικά αγαθά και προστασία στους πολίτες τους χρηματοδοτούμενο από τις παγκόσμιες χρηματικές αγορές. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται κοινωνικά ευαίσθητες πρακτικές και να υιοθετούνται εναλλακτικοί τρόποι οικονομικής οργάνωσης σε όλες της χώρες του κόσμου. Αυτή η αλλαγή στις επιχειρήσεις μπορεί, υπεραπλουστευμένα, να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. 

1. Πιο κοινωνικά υπεύθυνες Εταιρίες

Η ξαφνική συνειδητοποίηση ότι επιχειρήσεις θυσιάζουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και τις περιορισμένους πόρους της ανθρωπότητας στο βωμό της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας έκανε πολλούς ανθρώπους να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις επιχειρήσεις και τις πρακτικές τους.  Ως αντίδοτο αυτής της αρνητικής αντιμετώπισης, επιχειρήσεις και μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί δημιούργησαν πληθώρα πρακτικών για πιο υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές όσον αφορά τη σχέση της εταιρίας με τα δικαιώματα τοπικών κοινοτήτων, τα απόβλητα, το ενεργειακό τους αποτύπωμα, την πρόσβασή τους σε τοπικούς πόρους (νερό) κτλ. Με μία λέξη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

 

2. Ενδυνάμωση των Συνεργατικών Εταιριών

Συνεργατικές εταιρίες με τη σύγχρονή μορφή τους υπάρχουν από το ξεκίνημα της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτή την έκφανση των επιχειρήσεων οι αποφάσεις λειτουργίας όπως και η κερδοφορία είναι προς όφελος των εργαζομένων ή της κοινότητας κάνοντας τις διαδικασίες της πιο δημοκρατικές και πιο υπεύθυνες . Παρά την διάβρωσή μερικών πτυχών του συνεργατικού τομέα στην εποχή της φούσκας οι συνεργατικές εταιρίες αποτελούν την  καθιερωμένη οικονομική εναλλακτική σήμερα.

 

3. Το Νέο Μοντέλο, Κοινωνικές και Αλληλέγγυες Εταιρίες

Τέλος, οι Κοινωνικές και Αλληλέγγυες εταιρίες αποτελούσαν μέχρι τώρα μια μικρή μερίδα επιχειρήσεων λόγω και της έλλειψης νομικής κάλυψης από το κράτος. Η κύρια διαφορά αυτών των εταιριών με τις υπόλοιπες είναι ότι στο καταστατικό τους στοχεύουν να έχουν κάποια θετική επίπτωση σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα πάνω και πέραν της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους. Αυτό σημαίνει ότι υιοθετούν τις κοινωνικά καλύτερες πρακτικές (ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής τους δραστηριότητας και ενεργή προσπάθεια αντιμετώπισης της κοινωνικής πρόκλησης που έχουν επιλέξει).

 Στην Κύπρο τα τρία αυτά μοντέλα συνυπάρχουν αν και είναι ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης και καθιέρωσης, ειδικά με την υπογραφή των Αειφόρων Στόχων Χιλιετίας από την Κυπριακή Δημοκρατία και τη σαφή ανάγκη συνεργασίας κράτους – ιδιωτικού τομέα για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Οι συνεργατικές εταιρίες βρίσκονται στην κορυφή των κοινωνικά υπεύθυνα επιχειρήσεων ως φορείς με τουλάχιστο 100 χρόνια εμπειρίας στην Κύπρο αν και σε διαδικασία ανανέωσης του χάρτη λειτουργίας τους με την αναθεώρηση της νομοθεσίας προγραμματισμένες για το 2018. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να γίνεται όλο και πιο αποδεκτή στις Κυπριακές Επιχειρήσεις και έχει φθάσει στο επίπεδο όπου υπάρχουν πλατφόρμες (CSR Cyprus) με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εθνική στρατηγική και συνεργασίες για περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τέλος, οι Κοινωνικές και Αλληλέγγυες Εταιρίες είχαν κάποια φωτεινά παραδείγματα αλλά η έλλειψη νομικού πλαισίου και κατανόησης από το ευρύτερο πληθυσμό παρακωλύει την εξέλιξη τους. Με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους το 2018 θα έχουμε κανονισμούς λειτουργίας για αυτές με σκοπό την ενδυνάμωση αυτής της κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής οργάνωσης.

Εάν είστε κοινωνικός επιχειρηματίας, σκοπεύετε να γίνεται ή είστε περίεργοι για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο ξενοδοχείο Classic την Τρίτη 6/12 και Πέμπτη 14/12 από τις 17:00 μέχρι τις 20:00 για να μάθετε περισσότερα για αυτό το δυναμικό πλαίσιο Οικονομικής Οργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook @Κοινωνική Οικονομία Κύπρος. Προκρατήστε δωρεάν τη θέση σας στην πιο κάτω φόρμα (https://goo.gl/forms/LciwVPIsbViZKtcZ2) ή με τηλεφώνημα στον αριθμό 22002109 – Θεοχάρης Μιχαήλ.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ