Στην Ελλάδα ζητούν απαλλαγή των παιδιών τους από διάλεξη για τις έμφυλες ταυτότητες

«Δηλώνω ότι δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονιός νομίμως την επιμέλεια και γενικώς γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο 'Έμφυλες ταυτότητες' διότι το περιεχόμενο του είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Με όλο το σεβασμό, στο κοπώδες έργο σας που επιτελείται για τα παιδιά μας και κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία ο θεματικός αυτός άξονας, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωση μου. Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων, είτε ο/η άνω μαθητής/τρια, επιφυλάσσομαι να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε».

 


Article featured image
Article featured image

Αυτά, μεταξύ άλλων αναφέρονται σε σχετικό έντυπο που μοιράζεται σε ελληνικά γυμνάσια και αφορά την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία καθορίζεται θεματική εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα γυμνάσια της χώρας με αντικείμενο τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και τέλος τις έμφυλες ταυτότητες.

Όπως φαίνεται το σημείο για τις «Έμφυλες Ταυτότητες» ενόχλησε μερίδα γονέων, οι οποίοι συνέταξαν σχετικό έντυπο με το οποίο εκφράζουν την αντίθεση τους για αυτή την απόφαση του Υπουργείο, ενώ παράλληλα ζητούν την εξαίρεση των παιδιών τους από τη συγκεκριμένη θεματική.

Σκοπός της εφαρμογής της Θεματικής Εβδομάδας, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, είναι να διαμορφώσει στάσεις σε θέματα όπως η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού και οι έμφυλες ταυτότητες, τα οποία είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο «ολιστικής¨προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων καισυμπεριφορών.

Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση, επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των σχέσεων όλων όσοι/ες συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ