Οι γυναίκες στην Ευρώπη βρίσκονται σε δυσμενή (επαγγελματική) θέση

Από την κατάκτηση του δικαιώματος ψήφου τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα 100 και πλέον χρόνια μετά, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος παλεύει για την πραγματική εξίσωση των δύο φύλων, τόσο στην καθημερινότητα, όσο και στον επαγγελματικό στίβο που όπως καταδεικνύουν διάφορες έρευνες που δημοσιεύονται κατά καιρούς το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε σχέση με το κομμάτι της ανέλιξης, αλλά και του μισθού είναι μεγάλο.

 


Article featured image
Article featured image

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της, θέτουν ψηλά στην ατζέντα τους την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, προκειμένου νομικά και ουσιαστικά να έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς τους από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ίση μεταχείριση και την εκπαίδευση, μέχρι την ίση αμοιβή τους και τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την πολιτική.

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δεν είναι και τόσο αισιόδοξα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ την ισότητα μεταξύ των φύλων. Η πρόοδος είναι αργή και έχει σημειωθεί μόνο οριακή βελτίωση την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα χάσμα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες παραμένει – επί του παρόντος – αγεφύρωτο.

Η εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταδίδεται κάθε Παρασκευή από το Σίγμα στις 9:30 π.μ, ασχολήθηκε εκτενώς καθόλη τη διάρκεια του μήνα Μαρτίου, με την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τη χειραφέτηση τους, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις διακρίσεις αλλά και πώς το ευρωκοινοβούλιο επιχειρεί να γεφυρώσει αυτές τις μεγάλες διαφορές.

  

Η προσδοκώμενη ισότητα και το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Όταν μιλάμε για δικαιώματα γυναικών και ισότητα των φύλων, αναφερόμαστε βεβαίως, σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών, που αφορά τόσο στην ιδιωτική, όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Πτυχές στις οποίες υπάρχουν, ανισότητες, αποκλεισμός, αλλά και διακρίσεις. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για θετικές διακρίσεις, αλλά για την ίση μεταχείριση των γυναικών και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. Στον αγώνα της αλλαγής αυτών των δεδομένων η ΕΕ έχει επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ την ισότητα μεταξύ των φύλων και η πρόοδος είναι αργή.

Οι ευρωβουλευτές ασκούν πιέσεις για μια σειρά ενεργειών, με σκοπό να γεφυρωθεί τελικά το χάσμα των φύλων. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, αν δεν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές, θα χρειαστούν 70 χρόνια για την επίτευξη της ισότητας των αμοιβών στην Ευρώπη, 40 χρόνια για τον ίσο καταμερισμό των εργασιών του σπιτιού και 20 χρόνια για την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην πολιτική.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»Στις 6 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε Έκθεση, ζητώντας από τα κράτη μέλη του να εντείνουν τις προσπάθειές τους για επίτευξη της ισότητας των φύλων. Κι αυτό είναι μόνο μία από τις πολλές ενέργειες.Αναλυτικά η Στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019, επικεντρώνεται σε 5 θεματικούς τομείς που αφορούν:

1. Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών.

2. Μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσο αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις και, κατ’ επέκταση, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών.

3. Καταπολέμηση της βίας, λόγω φύλου και η προστασία και στήριξη των θυμάτων.

4. Προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών παγκοσμίως.

5. Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων


Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ είναι περισσότερες από τους άνδρες, αλλά εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα χρήματα.
Σήμερα στην Ευρώπη αν μια γυναίκα συνταξιοδοτηθεί, ίσως να μην μπορεί να καλύψει τις βασικές τις ανάγκες 

Ένα σημείο που παρουσιάζεται χάσμα μεταξύ των δύο, το οποίο προκύπτει από το μισθολογικό χάσμα είναι το σημείο της συνταξιοδότησης. Εάν είστε γυναίκα συνταξιούχος στην Ευρώπη, ίσως να μην μπορείτε να καλύψετε τις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες σε ηλικία γήρατος. Οι γυναίκες λαμβάνουν 40% χαμηλότερη σύνταξη σε σχέση με τους άντρες. Αυτός είναι μόνο ένας από τους τομείς όπου η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται.

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ είναι περισσότερες από τους άνδρες, αλλά εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα χρήματα. Στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο από το ένα τέταρτο. Όσο πιο ψηλά στην εταιρική διάρθρωση, τόσο πιο μικρό το νούμερο. Ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα των γυναικών εργάζονται, το ένα τρίτο από αυτές εργάζεται με μερική απασχόληση, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές το κάνουν αυτό για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια και την περίθαλψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να επιταχύνει την πρόοδο για το κλείσιμο του χάσματος.


Η Κύπρος βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της εργασίας και των αμοιβών.


Όταν οι γυναίκες καταφέρνουν να μπουν σε «αντρικά» επαγγέλματα

Οι διακρίσεις, λόγω φύλου, αποτελούν τις κύριες αιτίες της ανισότητας και του αποκλεισμού των γυναικών από την αγορά εργασίας, την απασχόληση και την εκπαίδευση, οδηγώντας τις στην περιθωριοποίηση και τη φτώχεια. Η Κύπρος, μέσω της Αρχής Ισότητας, καταβάλλει τη δική της προσπάθεια για πραγμάτωση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, με τη συνεχή καταπολέμηση, μεταξύ άλλων, των διακρίσεων στην εργασία, την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ «ΑΝΤΡΙΚΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑΣύμφωνα με το Δείκτη Ισότητας Φύλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα μισά του δρόμου για την επίτευξη της ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, με ποσοστό 52.9%. Η Κύπρος καταλαμβάνει ποσοστό 44.9%. Από τα 28 κράτη μέλη, πιο κοντά στο στόχο της πλήρους ισότητας βρίσκεται η Σουηδία με 74,2% και πιο μακριά η Ρουμανία με 33.7%. Παρόλα αυτά, η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της εργασίας και των αμοιβών.

Συγκεκριμένα, όσο αφορά στην ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, στις ίσες ευκαιρίες απασχόληση και τις κατάλληλες επαγγελματικές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της βρίσκεται στο 61.9%, ενώ η Κύπρος έχει επιτύχει την ισότητα στο 74%. Πρώτη κατατάσσεται η Σουηδία, με ποσοστό 81% και τελευταία η Σλοβακία με 52.8%.

Αναφορικά, με την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει την ισότητα σε ποσοστό 67,8%. Η Κύπρος ξεπερνά κατά 7 μονάδες το ποσοστό αυτό και να αγγίζει το 74,6%. Πρώτο, στον τομέα αυτό αναδεικνύεται το Λουξεμβούργο με 92,3% και τελευταία η Ρουμανία με μόλις 38,4%.Το EuroparlTV συνάντησε τρεις γυναίκες, δύο από τις οποίες δουλεύουν σε «ανδρικές» δουλειές και μία πολιτικό. Οι αγώνες τους δεν διαφέρουν πολύ. Λονδίνο, τα ταξί και τα λεωφορεία του, όπου η παρουσία γυναικών είναι πιο ισχυρή σε αφίσες παρά στο τιμόνι.

  

Η εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 9:30 π.μ με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Γιάννη Ξενοφώντος, από το ΣΙΓΜΑ

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ