Κενή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών με απολαβές €47406

Το Υπουργείο Εσωτερικών προκήρυξε μια μόνιμη κενή θέση εργασίας με μισθό €47406.

 


Article featured image
Article featured image

Οι αιτήσεις για τη θέση του Επάρχου γίνονται δεκτές μέχρι τις 2 Μαΐου.

Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής με εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920.

Επίσης παρέχεται μη επιπλωμένη κατοικία-Κυβερνητική ή ενοικιαζόμενη ιδιωτική κατοικία στις πόλεις όπου δεν υπάρχει Κυβερνητική κατοικία – με πληρωμή ενοικίου 5,13% του βασικού μισθού του κατόχου της θέσης.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών και δεκαετής τουλάχιστον ευδόκιμη διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.

(2) Καλή γνώση και ικανότητα εφαρμογής της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης Νομοθεσίας καθώς και της περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νομοθεσίας και Κανονισμών, Γενικών Διατάξεων, Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονητικότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές με σαφήνεια και ταχύτητα.

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση πατήστε ΕΔΩ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ