Το ΚΥΠΕ προκηρύσσει δημοσιογραφικό διαγωνισμό

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων προκηρύσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό για το έτος 2017, με θέμα το καλύτερο ρεπορτάζ που θα προκύψει αποκλειστικά και μόνο από ερευνητική δημοσιογραφία.

 


Article featured image
Article featured image

Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες καθώς και τους όρους του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ.

Ο θεσμός του Διαγωνισμού ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους και τους φοιτητές ή πτυχιούχους Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ να βελτιώνουν την ποιότητα της δουλειάς τους, ενώ επιβραβεύει τα ρεπορτάζ που διακρίνονται για τη συμβολή τους στην ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν στην κυπριακή κοινωνία και που συμβάλλουν στην υγιή εξέλιξή της.

Για την τελική επιλογή, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πρωτοτυπία του θέματος, στην ποιότητα της έρευνας και των πηγών του ρεπορτάζ, στη χρήση της γλώσσας και στη δόμηση του θέματος.

Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα, η χρήση πολυμεσικών διαδικτυακών και μη υλικών.

Ο διαγωνισμός ξεκινά από σήμερα, 22 Μαΐου και η προθεσμία υποβολής των υποψήφιων για βράβευση κειμένων λήγει την 31η Σεπτεμβρίου.  

Κάθε δημοσιογράφος, φοιτητής ή πτυχιούχος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, υπό την προσωπική του ιδιότητα, δικαιούται να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή ρεπορτάζ ερευνητικής δημοσιογραφίας που θα πρέπει:

α) Να έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα

* σε εφημερίδα ή περιοδικό του γραπτού Τύπου, ή

* σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας και περιοδικού, ή

* σε ενημερωτικές ιστοσελίδες που εκδίδονται ή λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, που όμως η θεματολογία τους καλύπτει το κυπριακό γίγνεσθαι.

β) Να φέρει το όνομα του συγγραφέα.

γ) Να έχει δημοσιευθεί από 01.01.2017 έως 30.09.2017.

δ) Να είναι έκτασης από 1.000 έως και 2.000 λέξεις. Προσοχή: Κείμενα που δεν πληρούν τον αριθμό λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα.

ε) Να συνοδεύεται από αντίγραφο του δημοσιευθέντος κειμένου με το όνομα του συγγραφέα και να φέρει ευδιάκριτα το όνομα του Μέσου που δημοσιεύθηκε/αναρτήθηκε.

Tα υποψήφια κείμενα να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο, προσωπικά ή μέσω courier (όχι μέσω ταχυδρομείου) και να απευθύνονται: Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή Παγκύπριου Διαγωνισμού. Οι φάκελοι θα παραδίδονται στην κα Μαριάννα Μελά-Βούργος, μεταξύ των ωρών 0800 – 1430, Δευτέρα –Παρασκευή, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα γραφεία του ΚΥΠΕ, Λεωφ. Ακαδημίας 21, κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά. Τηλέφωνο: 22556009.             

Το κείμενο του ρεπορτάζ, καθώς και τα συνοδευτικά, να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, σε μορφή word, στη διεύθυνση: [email protected]

Τα κείμενα θα παραδίδονται ανώνυμα από το ΚΥΠΕ στην Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή.  

Θα βραβευθούν τα τρία πρώτα καλύτερα ρεπορτάζ και θα συνοδεύονται από χρηματικά ποσά που προσφέρει η RCB Bank Ltd:

Α’ Βραβείο - 1.500 ευρώ

Β’ Βραβείο – 1.000 ευρώ

Γ’ Βραβείο - 500 ευρώ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ