Πρόστιμο 75 ευρώ για κάθε ακαθάριστο οικόπεδο στη Λευκωσία

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε πως οι ιδιοκτήτες ανοικτών χώρων (οικοπέδων), πρέπει να τα καθαρίσουν εντός της καθορισμένης ημερομηνίας που αναγράφεται στην επιστολή που τους στάλθηκε.

 


Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της νομοθεσίας, δύναται να προχωρήσει στον καθαρισμό και την απαλλαγή τους από άγρια βλάστηση, σκύβαλα και άχρηστα αντικείμενα χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων τα οποία θα καθαριστούν από συνεργεία του Δήμου το ανάλογο ποσό.

Για κάθε κανονικό οικόπεδο η φετινή χρέωση θα αντιστοιχεί στο ποσό των €75.00.

Οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ακατοίκητων υποστατικών και ανοικτών ιδιωτικών χώρων / οικοπέδων, πρέπει να φροντίσουν για την καθαριότητα και την απαλλαγή τους από άγρια βλάστηση εντός της προκαθοριζόμενης χρονικής προθεσμίας όπως αναφέρεται στις επιστολές / ειδοποιήσεις που τους έχουν αποσταλεί.

Οι χρεώσεις των ακατοίκητων υποστατικών υπολογίζονται βάσει εργατοωρών και όγκου ακαθαρσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη στο τηλέφωνο 22797007, ή με το Υγειονομείο στα τηλέφωνα 22797312, -314, -316.  


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ