Μύρισε εκσυγχρονισμός στην Κύπρο;

Γίνονται πράγματα τελικά στο νησί και είναι για καλό.

 


Article featured image
Article featured image

Συχνά ασκούμαι κριτική στα κακώς κείμενα του τόπου (που είναι αρκετά), με την ελπίδα ότι κάποιος εκεί πάνω ακούσει και αλλάξει κάτι απ’ όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω και συχνά – πυκνά μας χαρίζουν αρνητικές πρωτιές σε διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς λίστες.

Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, αφού οι πρόσφατες αποφάσεις που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη 8 Ιουνίου και κατατέθηκαν άμεσα στη βουλή για έγκριση, μόνο ως πολύ θετικές μπορεί να χαρακτηριστούν.  

Συγκεκριμένα οι προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν νομοσχέδια σχετικά με την άδεια πατρότητας, το επίδομα τέκνου, την παρένθετη μητέρα, τη νοσηλεία βρέφους εκτός Κύπρου, τη σύσταση ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τη σύνταξη χηρείας.

 

Για την Άδεια Πατρότητας εγκρίθηκε η πρόταση για παροχή πληρωμένης άδειας πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων, με παράλληλη προστασία της πατρότητας στην εργασία ανάλογης της προστασίας που παρέχεται για τη μητρότητα. Ένα μέτρο προς την ισότητα των δύο φύλων, αφού πλέον θα λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα του κάθε πατέρα που αποκτά ένα νέο τέκνο αλλά και της κάθε νέας μητέρας που χρειάζεται κατά την περίοδο αυτή επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη.

 

Για το Επίδομα Τέκνου εγκρίθηκε πρόταση με την οποία διορθώνεται μία διαχρονική παραδοξότητα αναφορικά με την παροχή Επιδόματος Τέκνου, όπου βάσει των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα εισοδηματικά κριτήρια, εξισώνονται οικογένειες με δύο τέκνα με οικογένειες πολυτέκνων. Τα εισοδηματικά κριτήρια για το Επίδομα Τέκνου καθορίζονταν σε €59.000 για οικογένειες με δύο τέκνα και άνω, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μιας πολύτεκνης οικογένειας. Η πρόταση αφορά την αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο.

 

Για την Παρένθετη Μητέρα κατατέθηκε πρόταση με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα της γυναίκας η οποία αποκτά τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας, σε άδεια μητρότητας καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων που έχει η βιολογική μητέρα με βάση τις νομοθεσίες.

 

Σε ό,τι αφορά τη Νοσηλεία Βρέφους εκτός Κύπρου η πρόταση διασφαλίζει το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας ή πατρότητας σε περιπτώσεις όπου δικαιούχος απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου του παιδιού το οποίο χρειάζεται νοσηλεία στο εξωτερικό. Με την ισχύουσα Νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές η μητέρα έχανε το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας.

 

Η πρόταση για τη Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης προνοεί για τη  σύσταση της Υπηρεσίας αυτής  στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου σε αντίθεση με τον υφιστάμενο διαχωρισμό των υπηρεσιών επιθεωρητών σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Υπουργείου, θα επιτρέψει τις συστηματικές και στοχευμένες επιθεωρήσεις για την αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

 

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα η πρόταση αφορά τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, για πρόσωπα που διαβιούν σε Στέγες να μπορούν να καταβάλλονται τα ποσά που παρέχονται για τη φροντίδα των προσώπων αυτών, απευθείας στις Στέγες. Επιπρόσθετα εγκρίθηκε πρόταση ώστε να μη λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα της οικογένειας του δικαιούχου ΕΕΕ οποιαδήποτε επιδόματα κατάρτισης καταβάλλονται είτε στον ίδιο είτε σε μέλη της οικογένειας του, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των ευάλωτων συμπολιτών μας να λαμβάνουν την αναγκαία βοήθεια και ενόσω συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ώστε να μπορέσουν να εργοδοτηθούν.

 

Για την Σύνταξη Χηρείας, για σκοπούς αποφυγής κατάχρησης του συστήματος παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Εργασίας ετοίμασε πρόταση ώστε σε περιπτώσεις σύναψης γάμου μετά τη συντάξιμη ηλικία, για να εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας, εισάγεται ως απαραίτητη προϋπόθεση ο γάμος να έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ