Αυτοκίνητα με υγραέριο: όλα όσα πρέπει να ξέρεις αν σκέφτεσαι να κάνεις μετατροπή

Πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν σοβαρές σκέψεις είτε να αγοράσουν καινούργιο (πιο οικονομικό αμάξι), είτε να πάρουν ποδήλατο, είτε να μετατρέψουν το συμβατικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τους σε υγραεριοκίνητο, για να μειώσουν το κόστος των καυσίμων.

 


Article featured image
Article featured image

Έπειτα από μια συζήτηση που περιελάμβανε τους πιο πάνω προβληματισμούς, προέκυψαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το κομμάτι της μετατροπής ενός συμβατικού αυτοκινήτου, σε υγραεριοκίνητο.

Κανείς δεν ήξερε να πει με σιγουριά, τι ισχύει και τι όχι με το ζήτημα της τοποθέτησης συστήματος υγραερίου στα αυτοκίνητα και μια μικρή έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο για απαντήσεις, μας μπέρδεψε περισσότερο.

Πόσο στοιχίζει; Είναι συμφέρουσα μια τέτοια κίνηση; Κι αν αύριο αυξηθεί και το υγραέριο; Δεν είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την βενζίνη; Και αν αποφασίσω να το κάνω, που πρέπει να πάω;

Αυτά και μερικά ερωτήματα επιπλέον, σκεφτήκαμε να θέσουμε στους άμεσα αρμόδιους – την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για να μάθουμε επιτέλους τι συμβαίνει με την υγραεριοκίνηση στην Κύπρο και τι ισχύει σήμερα, έπειτα από τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

 

Ποιες είναι οι διαδικασίες για τη μετατροπή ενός αυτοκινήτου;

Η μετατροπή ενός οχήματος πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένο τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης. Ακολούθως ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει στα Ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών τα ακόλουθα έγγραφα ώστε να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Εγγραφής που θα αναγράφει και το υγραέριο ως καύσιμο του συγκεκριμένου οχήματος:

(1) Αντίγραφο Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων με ειδικότητα Τεχνίτη Συστημάτων Υγραεριοκίνησης αναφορικά με το πρόσωπο που εγκατέστησε το σύστημα.

(2) Βεβαίωση της εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης υπογραμμένη και σφραγισμένη από το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στην Άδεια Τεχνίτη, και

(3) Πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος.

 


Ένα όχημα για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση καταναλώνει περίπου 15-20% περισσότερη ποσότητα υγραερίου σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης.


Ποιο είναι το κόστος της μετατροπής;

Το κόστος μετατροπής είναι στα €1200-1400 και εξαρτάται από τον κυβισμό του κάθε αυτοκινήτου.

 

Και η τρέχουσα τιμή του υγραερίου;

Σήμερα το κόστος του υγραερίου θέρμανσης είναι στα €1,080/κιλό ή € 0,60/λίτρο. Η τιμή αυτή είναι χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι στα € 0,07/λίτρο και 19% ΦΠΑ. Εάν στην τιμή αυτή συμπεριληφθεί το κόστος της επένδυσης της αντλίας υγραερίου και το τυχόν αυξημένο κόστος λόγω της διαφορετικής ποιότητας του υγραερίου κίνησης από αυτό της θέρμανσης, η τιμή του εκτιμάται ότι θα ανέλθει περί τα €0,90/λίτρο. Επισημαίνεται ότι η τιμή αυτή είναι με βάση τις τρέχουσες τιμές υγραερίου.

Σήμερα η τιμή της βενζίνης είναι στα €1,205/λίτρο και του ντίζελ στα € 1,190/λίτρο. Περαιτέρω σημειώνεται ότι ένα όχημα για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση καταναλώνει περίπου 15-20% περισσότερη ποσότητα υγραερίου σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης.


Το υγραέριο και η βενζίνη, λόγω του ότι αυτοαναφλέγονται, έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας κατά τη χρήση τους σε οχήματα.


Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η τιμή του μελλοντικά;

Το κράτος έχει δεσμευτεί για τη μη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι το 2022, νοουμένου ότι δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφαση περί του αντιθέτου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η διεθνής μελλοντική τιμή του σε σύγκριση με αυτές της βενζίνης και του ντίζελ, παρόλο που γενικά ακολουθεί τις αυξομειώσεις των άλλων καυσίμων.

Υπάρχει κάποιο ενδεικτικό διάστημα για απόσβεση του κόστους μετατροπής;

Το διάστημα που χρειάζεται κάποιος για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης, εξαρτάται από την κατανάλωση του οχήματος σε λίτρα βενζίνης ή ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα και τα ετήσια χιλιόμετρα που διανύει το όχημα. Άρα όχι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε.

Η μετατροπή ενδεχομένως να επηρεάσει και το κόστος άδειας κυκλοφορίας προς τα κάτω;

Όχι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, η τιμή της άδειας κυκλοφορίας οχήματος που έχει μετατραπεί και χρησιμοποιεί και υγραέριο ως καύσιμο κίνησης, είναι ίδια με την άδεια κυκλοφορίας που καταβαλλόταν πριν τη μετατροπή.

 

Εκτός από το κόστος όμως, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση που αφορά το πόσο ασφαλής είναι η κίνηση με υγραέριο. Τι ισχύει τελικά;

Εφόσον το όχημα που κυκλοφορεί με υγραέριο έχει μετατραπεί από αδειοδοτημένο τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης και ελέγχεται και συντηρείται τακτικά και εφοδιάζεται υγραέριο από αδειοτημένο πρατήριο που διαθέτει αντλία υγραερίου, ο κίνδυνος για ατύχημα μειώνεται σημαντικά.

Το υγραέριο και η βενζίνη, λόγω του ότι αυτοαναφλέγονται, έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας κατά τη χρήση τους σε οχήματα. Επομένως, το υγραέριο δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο επικίνδυνο από τη βενζίνη. 


Κανένα πρατήριο ακόμη δεν μπορεί να προμηθεύσει υγραέριο.


Υπάρχουν μοντέλα αυτοκινήτων στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μετατροπή;

Η μετατροπή και χρήση του υγραερίου εφαρμόζεται κυρίως στα βενζινοκίνητα οχήματα τα οποία εφόσον μετατραπούν, μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο βενζίνη όσο και υγραέριο. Στα ντιζελοκίνητα η πρακτική αυτή της μετατροπής είναι λιγότερο διαδομένη. Μέχρι σήμερα στην Κύπρο οι μετατροπές αφορούν μόνο βενζινοκίνητα οχήματα.

Πόσοι είναι οι εγκεκριμένοι επίσημοι αντιπρόσωποι σήμερα στην Κύπρο και πόσα είναι τα πρατήρια που μπορούν να προμηθεύουν με υγραέριο;

Σύμφωνα με το μητρώο αδειοδοτημένων τεχνιτών οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης που τηρεί το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, έχουν αδειοδοτηθεί 259 Τεχνίτες. Στην παρούσα φάση όμως, κανένα πρατήριο δεν μπορεί να προμηθεύσει υγραέριο. Το πρατήριο στην Τίμη Πάφου στο οποίο εγκαταστάθηκε αντλία υγραερίου, πρέπει να λάβει άδεια λειτουργίας για να μπορεί να διαθέτει νόμιμα και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Τμήματος Τελωνείων, υγραέριο κίνησης.

 

Υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι έχουν προχωρήσει έως σήμερα σε μετατροπή των αυτοκινήτων τους;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης και έχει εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Εγγραφής σε 350 οχήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν ως καύσιμα βενζίνη/υγραέριο.

 

Ενώ αρχικά είχε γίνει μεγάλος ντόρος, έπειτα από τη ψήφιση της νομοθεσίας  υπάρχει μια αίσθηση ότι το θέμα έμεινε λίγο στην άκρη. Γιατί συνέβη αυτό;

Δεν είναι ακριβώς έτσι, αφού η υγραεριοκίνηση και οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά. Αναμένεται μάλιστα σύντομα να εκδοθούν περίπου 10 άδειες οικοδομής για τοποθέτηση αντλίας υγραερίου σε πρατήρια. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σε ένα πρατήριο στην Τίμη Πάφου έχει τοποθετηθεί αντλία υγραερίου (αναμένεται η άδεια λειτουργίας για να μπορεί να διανέμει υγραέριο), ανεγείρεται πρατήριο στην Λευκωσία στο οποίο θα τοποθετηθεί αντλία υγραερίου, 4 εταιρείες υγραερίου έχουν λάβει άδεια προσώπου εμπορίας υγραερίου κίνησης από το Τμήμα Τελωνείων ώστε να μπορούν να εισάγουν, αποθηκεύουν και διανέμουν υγραέριο κίνησης και αδειοδοτημένοι τεχνίτες προβαίνουν σε μετατροπές οχημάτων, ώστε να λειτουργούν με βενζίνη και υγραέριο. Τέλος σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας είναι σε συνεχή επαφή με τα άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες προκειμένου η υγραεριοκίνηση να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.

 

* Το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετατροπή των κινητήρων αυτοκινήτου ψηφίστηκε το 2004 και 2014. Συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές του εξοπλισμού μετατροπής του οχήματος είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς 67 και 115 σχετικά με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού μετατροπής της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), οι οποίοι υιοθετήθηκαν τον Ιούλιο του 2004 ως Νόμος της Δημοκρατίας. Το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης ρυθμίζεται με τον περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 και σχετικά διατάγματα.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ