Το 40% αγγίζει το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μια διαπίστωση που αν και δεν μας κάνει εντύπωση, εντούτοις προκαλεί προβληματισμό και διάφορα ερωτηματικά.

 


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε σε 38,3% το 2015, στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 65, ενώ φαίνεται να αυξήθηκε στα μισά κράτη μέλη τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην αγορά εργασίας και στην ανισορροπία που υπάρχει αναφορικά με τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή ζωή: οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, να έχουν επισφαλείς συμβάσεις, να εργαστούν σε άτυπες μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32% μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2 % μεταξύ των ανδρών) ή σε μη αμειβόμενη βάση, ιδίως όταν παρέχουν φροντίδα στα παιδιά και σε άλλα εξαρτώμενα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ευρωβουλής συζητήθηκαν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με την απασχόληση και τις αμοιβές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει επιτέλους το συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους περίπου 40% στην ΕΕ.Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε με 433 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 175 αποχές, περιελάβανε τις πιο κάτω προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση του προβλήματος:

- Μείωση των ανισοτήτων με την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

- Σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και παροχή κινήτρων στις γυναίκες για μεγαλύτερη σε διάρκεια εργασία και μικρότερη διακοπή της σταδιοδρομίας.

- Επιδόματα φροντίδας για άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας και γενικότερα βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

- Διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων.

- Παροχή οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων δομών υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων σε τοπικό επίπεδο.

- Ακριβέστερη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συλλογής και παρακολούθησης των δεδομένων. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ