Δωρεάν wifi υψηλής ταχύτητας και ποιότητας σε δημόσιους χώρους;

Ένα πολλά υποσχόμενο σχέδιο δράσης, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2018.

 


Article featured image
Article featured image

«Τουλάχιστον 6.000 - 8.000 τοπικές κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα ωφεληθούν, με τον κάθε επιλέξιμο προς χρηματοδότηση δημόσιο φορέα να λαμβάνει επιχορήγηση υπό τη μορφή κουπονιού αξίας €15.000 - €20.000, η οποία θα αφορά αποκλειστικά τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο), όχι όμως τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος ο φορέας», ανέφερε ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης στην παρουσίαση του προγράμματος ‘WiFi4EU’ σε δημοσιογράφους της Κύπρου.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την παροχή δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, ασφαλούς, απεριόριστης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας (Wi-Fi) υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου όπως πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, δημόσια κτίρια, στους χώρους αναμονής των δημόσιων μέσων μεταφορών, νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Η τελική πρόταση της Επιτροπής μετά και τις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του ΕΚ τον Σεπτέμβριο, προνοεί συνολικό κονδύλι €120 εκατομμυρίων για την περίοδο 2017-2019 και απευθύνεται προς τις τοπικές αρχές (δήμους, κοινότητες ή ενώσεις δήμων, κοινοτήτων) που επιθυμούν να παρέχουν Wi-Fi σε περιοχές όπου παρόμοιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν ακόμα (σε δημόσιο ή ιδιωτικό επίπεδο).

Ο κ. Παπαδάκης, τόνισε ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι απλή και χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του WiFi4EU ο Δημήτρης Παπαδάκης επεσήμανε ότι από τη δράση αυτή θα επωφεληθούν αφενός όλοι οι Ευρωπαίοι, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ, και αφετέρου φορείς όπως δήμοι, ενώσεις δήμων, δημοτικές εταιρείες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί, κοινοτικά κέντρα και άλλες δημόσιες τοπικές αρχές και οργανισμοί.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ