«Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι»

«Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά».

 


Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία του φωτογράφου Άντρου Ευσταθίου και συγκεκριμένα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα του ’74 και ο οποίος αναγκάστηκε, όπως λέει, να πατήσει πολλές φορές τη σκανδάλη, προφανώς για να σώσει τον εαυτό του, τους συμπολεμιστές τους, αλλά κυρίως τον τόπο του.Πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο του εικονιζόμενου όπως το μετέφερε στο Instagram ο Άντρος Ευσταθίου:«Να ‘μ’ που ήταν να κάμω; Να μεν πάω να πολεμήσω; Εν μες τον νου μου ούλλα. Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου 30 νοματοί, 24 εράψαν τους οι Τούρτσιοι, οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ήβραν μας κάτι δικοί μας. Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά. Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι, αλλά να ‘μ’ που ήταν να κάμω, πε μου; Επήα στο Βαρώσι κρυφά, είδα να στήνουν κόσμο στη σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά. Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα...».Αυτός είναι… Ο Κόσμος τής Κύπρου

 
 

Νά που ήταν να κάμω;Να μέν πάω να πολεμήσω;Εν μες τον νού μου ούλλα.Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου,30 νοματοί,24 εράψαν τους οι τούρτσιοι,οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ηβραν μας κάτι δικοί μας.Έφαα 25 Τούρκους,ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός,ακόμα αθύμουμαι την στιγμή που έφαε την σφαίρα μες την καρκιά.Δουλευκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι,αλλά να που ήταν να κάμω πέ μου;;;Επήα στο Βαρώσι κρυφά,είδα να στήνουν κόσμο στην σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά.Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα... Ο Κόσμος τής Κύπρου

A post shared by Andros Efstathiou (@androsefstathiou) on
Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία του φωτογράφου Άντρου Ευσταθίου και συγκεκριμένα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα του ’74 και ο οποίος αναγκάστηκε, όπως λέει, να πατήσει πολλές φορές τη σκανδάλη, προφανώς για να σώσει τον εαυτό του, τους συμπολεμιστές τους, αλλά κυρίως τον τόπο του.Πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο του εικονιζόμενου όπως το μετέφερε στο Instagram ο Άντρος Ευσταθίου:«Να ‘μ’ που ήταν να κάμω; Να μεν πάω να πολεμήσω; Εν μες τον νου μου ούλλα. Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου 30 νοματοί, 24 εράψαν τους οι Τούρτσιοι, οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ήβραν μας κάτι δικοί μας. Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά. Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι, αλλά να ‘μ’ που ήταν να κάμω, πε μου; Επήα στο Βαρώσι κρυφά, είδα να στήνουν κόσμο στη σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά. Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα...».Αυτός είναι… Ο Κόσμος τής Κύπρου

 
 

Νά που ήταν να κάμω;Να μέν πάω να πολεμήσω;Εν μες τον νού μου ούλλα.Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου,30 νοματοί,24 εράψαν τους οι τούρτσιοι,οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ηβραν μας κάτι δικοί μας.Έφαα 25 Τούρκους,ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός,ακόμα αθύμουμαι την στιγμή που έφαε την σφαίρα μες την καρκιά.Δουλευκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι,αλλά να που ήταν να κάμω πέ μου;;;Επήα στο Βαρώσι κρυφά,είδα να στήνουν κόσμο στην σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά.Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα... Ο Κόσμος τής Κύπρου

A post shared by Andros Efstathiou (@androsefstathiou) on

Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία του φωτογράφου Άντρου Ευσταθίου και συγκεκριμένα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα του ’74 και ο οποίος αναγκάστηκε, όπως λέει, να πατήσει πολλές φορές τη σκανδάλη, προφανώς για να σώσει τον εαυτό του, τους συμπολεμιστές τους, αλλά κυρίως τον τόπο του.Πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο του εικονιζόμενου όπως το μετέφερε στο Instagram ο Άντρος Ευσταθίου:«Να ‘μ’ που ήταν να κάμω; Να μεν πάω να πολεμήσω; Εν μες τον νου μου ούλλα. Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου 30 νοματοί, 24 εράψαν τους οι Τούρτσιοι, οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ήβραν μας κάτι δικοί μας. Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά. Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι, αλλά να ‘μ’ που ήταν να κάμω, πε μου; Επήα στο Βαρώσι κρυφά, είδα να στήνουν κόσμο στη σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά. Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα...».Αυτός είναι… Ο Κόσμος τής Κύπρου

 
 

Νά που ήταν να κάμω;Να μέν πάω να πολεμήσω;Εν μες τον νού μου ούλλα.Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου,30 νοματοί,24 εράψαν τους οι τούρτσιοι,οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ηβραν μας κάτι δικοί μας.Έφαα 25 Τούρκους,ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός,ακόμα αθύμουμαι την στιγμή που έφαε την σφαίρα μες την καρκιά.Δουλευκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι,αλλά να που ήταν να κάμω πέ μου;;;Επήα στο Βαρώσι κρυφά,είδα να στήνουν κόσμο στην σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά.Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα... Ο Κόσμος τής Κύπρου

A post shared by Andros Efstathiou (@androsefstathiou) on
Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία του φωτογράφου Άντρου Ευσταθίου και συγκεκριμένα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα του ’74 και ο οποίος αναγκάστηκε, όπως λέει, να πατήσει πολλές φορές τη σκανδάλη, προφανώς για να σώσει τον εαυτό του, τους συμπολεμιστές τους, αλλά κυρίως τον τόπο του.Πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο του εικονιζόμενου όπως το μετέφερε στο Instagram ο Άντρος Ευσταθίου:«Να ‘μ’ που ήταν να κάμω; Να μεν πάω να πολεμήσω; Εν μες τον νου μου ούλλα. Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου 30 νοματοί, 24 εράψαν τους οι Τούρτσιοι, οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ήβραν μας κάτι δικοί μας. Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά. Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι, αλλά να ‘μ’ που ήταν να κάμω, πε μου; Επήα στο Βαρώσι κρυφά, είδα να στήνουν κόσμο στη σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά. Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα...».Αυτός είναι… Ο Κόσμος τής Κύπρου

 
 

Νά που ήταν να κάμω;Να μέν πάω να πολεμήσω;Εν μες τον νού μου ούλλα.Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου,30 νοματοί,24 εράψαν τους οι τούρτσιοι,οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ηβραν μας κάτι δικοί μας.Έφαα 25 Τούρκους,ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός,ακόμα αθύμουμαι την στιγμή που έφαε την σφαίρα μες την καρκιά.Δουλευκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι,αλλά να που ήταν να κάμω πέ μου;;;Επήα στο Βαρώσι κρυφά,είδα να στήνουν κόσμο στην σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά.Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα... Ο Κόσμος τής Κύπρου

A post shared by Andros Efstathiou (@androsefstathiou) on
Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία του φωτογράφου Άντρου Ευσταθίου και συγκεκριμένα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα του ’74 και ο οποίος αναγκάστηκε, όπως λέει, να πατήσει πολλές φορές τη σκανδάλη, προφανώς για να σώσει τον εαυτό του, τους συμπολεμιστές τους, αλλά κυρίως τον τόπο του.Πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο του εικονιζόμενου όπως το μετέφερε στο Instagram ο Άντρος Ευσταθίου:«Να ‘μ’ που ήταν να κάμω; Να μεν πάω να πολεμήσω; Εν μες τον νου μου ούλλα. Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου 30 νοματοί, 24 εράψαν τους οι Τούρτσιοι, οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ήβραν μας κάτι δικοί μας. Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά. Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι, αλλά να ‘μ’ που ήταν να κάμω, πε μου; Επήα στο Βαρώσι κρυφά, είδα να στήνουν κόσμο στη σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά. Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα...».Αυτός είναι… Ο Κόσμος τής Κύπρου

 
 

Νά που ήταν να κάμω;Να μέν πάω να πολεμήσω;Εν μες τον νού μου ούλλα.Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου,30 νοματοί,24 εράψαν τους οι τούρτσιοι,οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ηβραν μας κάτι δικοί μας.Έφαα 25 Τούρκους,ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός,ακόμα αθύμουμαι την στιγμή που έφαε την σφαίρα μες την καρκιά.Δουλευκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι,αλλά να που ήταν να κάμω πέ μου;;;Επήα στο Βαρώσι κρυφά,είδα να στήνουν κόσμο στην σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά.Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα... Ο Κόσμος τής Κύπρου

A post shared by Andros Efstathiou (@androsefstathiou) on

Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία του φωτογράφου Άντρου Ευσταθίου και συγκεκριμένα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έζησε από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα του ’74 και ο οποίος αναγκάστηκε, όπως λέει, να πατήσει πολλές φορές τη σκανδάλη, προφανώς για να σώσει τον εαυτό του, τους συμπολεμιστές τους, αλλά κυρίως τον τόπο του.Πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο του εικονιζόμενου όπως το μετέφερε στο Instagram ο Άντρος Ευσταθίου:«Να ‘μ’ που ήταν να κάμω; Να μεν πάω να πολεμήσω; Εν μες τον νου μου ούλλα. Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου 30 νοματοί, 24 εράψαν τους οι Τούρτσιοι, οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ήβραν μας κάτι δικοί μας. Έφαα 25 Τούρκους, ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός, ακόμα αθυμούμαι τη στιγμή που έφαε την σφαίρα μες στην καρκιά. Δουλεύκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι, αλλά να ‘μ’ που ήταν να κάμω, πε μου; Επήα στο Βαρώσι κρυφά, είδα να στήνουν κόσμο στη σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά. Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα...».Αυτός είναι… Ο Κόσμος τής Κύπρου

 
 

Νά που ήταν να κάμω;Να μέν πάω να πολεμήσω;Εν μες τον νού μου ούλλα.Εφκήκαμεν του Πενταδακτύλου,30 νοματοί,24 εράψαν τους οι τούρτσιοι,οι 6 εκαταφέραμεν τζιαι εζήσαμεν ώσπου τζιαι ηβραν μας κάτι δικοί μας.Έφαα 25 Τούρκους,ο πρώτος που έπαιξα ήταν λοχαγός,ακόμα αθύμουμαι την στιγμή που έφαε την σφαίρα μες την καρκιά.Δουλευκω ούλη μέρα για να μεν τα αθυμούμαι,αλλά να που ήταν να κάμω πέ μου;;;Επήα στο Βαρώσι κρυφά,είδα να στήνουν κόσμο στην σειρά τζιαι να τους παίζουν όπως τα αρνιά.Ύστερις ανοίαν με το ντίκερ λάκκους τζιαι εσύρναν τους μέσα... Ο Κόσμος τής Κύπρου

A post shared by Andros Efstathiou (@androsefstathiou) on
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ