Υποτροφίες μέχρι και 5000€ για τις σπουδές σου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές.

 


Article featured image
Article featured image

Σκοπός των υποτροφιών είναι η μερική χρηματοδότηση του ερευνητικού μέρους των σπουδών των αιτητών και η εκπόνηση μελετών/ερευνών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των σπουδών τους (διπλωματική εργασία/διατριβή).

Το θέμα της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με μια από τις θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Δικαιούχοι είναι:

Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αποδεδειγμένα φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι  δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Καταβολή Χορηγίας

Η χορηγία θα καταβάλλεται στο σύνολο της με την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.  Ο δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις τις ειδικής συμφωνίας που θα υπογράψει με τον ΟΝΕΚ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protovoulies@onek.org.cy, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία, είτε  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ στη διεύθυνση Λεωφ. Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ