Το Υπουργείο Ενέργειας προσφέρει υποτροφίες για σπουδές

Αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €1.240.000 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών, προσφέρει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

 


Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες.

Για μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ οι σπουδές θα πρέπει να αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για τα προπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε οποιοδήποτε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών όπως καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών.

Σχετικοί κλάδοι σπουδών για προπτυχιακά προγράμματα ορίζονται κλάδοι σε θέματα: Μηχανικής Πετρελαίων/Υδρογονανθράκων, Γεωλογίας, Γεωφυσικής, Χημικής Μηχανικής και Χημείας.

Σχετικοί κλάδοι σπουδών για μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ και διδακτορικά ορίζονται οποιοιδήποτε κλάδοι σχετικοί σε θέματα: Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων της Μηχανικής Πετρελαίων/Υδρογονανθράκων, της Γεωλογίας Πετρελαίων, της Γεωφυσικής Πετρελαίων, των Χρηματοοικονομικών Υδρογονανθράκων, των Λογιστικών Υδρογονανθράκων και των Νομικών Υδρογονανθράκων.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

Ο τρόπος υποβολής θα γίνεται με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ