Ως πότε θα ετοιμάζουμε επικήδειους για την καταστροφή της φύσης;

Εδώ και μέρες παρατηρούμε τη μια καταστροφική παρέμβαση μετά την άλλην στην περιοχή του Ακάμα, με αρνητικό αντίκτυπο στη φύση και κυρίως στην προστασία των θαλάσσιων χελώνων. Τα κτυπήματα στη φύση έρχονται το ένα μετά το άλλο. Παράνομα αναψυκτήρια και εστιατόρια, γάμοι πολυτελείας πάνω στην παραλία, δίπλα από τις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών, βανδαλισμοί φωλιών χελωνών από τετράτροχες και ποιος ξέρει τι άλλο που δεν εντοπίστηκε μέχρι σήμερα.

 


Article featured image
Article featured image

Υπάρχει ανάγκη για άμεση και έμπρακτη προστασία του Ακάμα, αναφέρει το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος «Terra Cypria», πιάνοντας την ουσία, και εμείς συμφωνούμε 100% με τα όσα αναφέρονται στο πολύ εύστοχό κείμενό τους σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες.

 

Χερσόνησος Ακάμα

Η χερσόνησος του Ακάμα είναι μια από τις πιο σημαντικές φυσικές περιοχές της Κύπρου και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, Natura 2000. Στην συγκεκριμένη περιοχή καταγράφηκαν  27 διαφορετικοί τύποι φυσικών οικότοπων, 197 διαφορετικά είδη πουλιών, περισσότερα από 530 φυτά εκ των οποίων τα 36 είναι ενδημικά δηλαδή υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο και τα 23 είναι πολύ σπάνια. Η περιοχή προστατεύεται από εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και την ευθύνη εφαρμογής τους την έχουν διάφορα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).

 Θαλάσσιες χελώνες

Στις παραλίες της Κύπρου αναπαράγονται δύο θαλάσσια είδη χελώνων, η πράσινη χελώνα και η καρέττα καρέττα, είδη τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Η πράσινη χελώνα γεννά σχεδόν αποκλειστικά στις δυτικές παραλίες του νησιού μας και πουθενά αλλού στην Μεσόγειο, ενώ η καρέττα καρέττα γεννά πέραν από την Κύπρου και σε παραλίες της Ελλάδας και σε μικρότερους αριθμούς σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Επομένως, ως κράτος και ως μέλος της Ε.Ε., έχουμε σημαντικότατη ευθύνη για την προστασία και ευημερία των θαλάσσιων χελώνων. Η ευθύνη αυτή δεν είναι μόνο ηθική, αλλά υποχρεωτική μέσα από εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Σίγουρα αυτή η προστασία δεν πρέπει να παραμένει στα χαρτιά, αλλά να εφαρμόζεται έμπρακτα.

  

Κατακερματισμός εξουσιών

Μεγάλη ευθύνη για τα τεκταινόμενα και την ανοχή που επιδεικνύεται έχει και ο κατακερματισμός των εξουσιών. Το ένα Τμήμα του ΥΓΑΑΠ έχει την ευθύνη για την εφαρμογή μιας νομοθεσίας και το άλλο τμήμα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή μιας άλλης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της φύσης, ενώ την ευθύνη για την εφαρμογή του περί προστασίας παραλίων Νόμου την έχει η Επαρχιακή Διοίκηση. Όπως είναι λογικό με τον κατακερματισμό των εξουσιών, υπάρχει ασυνεννοησία και καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων αλλά και άμεσης αντίδρασης. Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος- Terra Cypria απαιτεί από την κυβέρνηση να εξεύρει άμεσα ένα τρόπο χειρισμού παρομοίων περιστατικών και να  λάβει αποτελεσματικές δράσεις στο πεδίο και να επιβάλει ποινές στους παρανομούντες.

 Έλλειψη μακροχρόνιας επιτήρησης για περιοχές προστασίας της φύσης

Είναι προφανές πλέον ότι σήμερα δεν υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός, για επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών για την αποφυγή παρανομιών και την επιβολή προστίμων. Η δημιουργία ενός τέτοιους μηχανισμού θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία της φύσης και στην αποφυγή παρόμοιων καταστρεπτικών περιστατικών για τη φύση. Δεν είναι πλέον επιτρεπτό να παρατηρούνται παρανομίες που δημιουργούν ανεπανόρθωτες ζημιές στη φύση, και οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται αργοπορημένα και να μην μπορούν να αντιδράσουν άμεσα και κατασταλτικά.

 Ποινές θα υπάρξουν;

Το Ίδρυμα Terra Cypria αναμένει να δει ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιβολή προστίμων. Θα υπάρξει παραδειγματική επιβολή προστίμων; Ως πότε θα παρακολουθούμε ανεπανόρθωτες καταστροφές της φύσης κι εμείς θα ετοιμάζουμε μόνο επικήδειους λόγους;
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ