Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση των επιβατών για καθυστέρηση πτήσης;

Ξέρεις πως υπολογίζεται η αποζημίωση η οποία οφείλεται στους επιβάτες σε περίπτωση ματαίωσης, ή μεγάλης καθυστέρησης μιας πτήσης;

 


Η απόσταση δύο πόλεων σε ευθεία γραμμή, κριτήριο για τις αποζημιώσεις επιβατών αεροπλάνων.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης έκρινε σήμερα ότι η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται με βάση την απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ των αεροδρομίων αναχωρήσεως και αφίξεως.

Το Δικαστήριο εξέδωσε σχετική απόφαση, απαντώντας σε ερώτημα γερμανικού Δικαστηρίου, στο οποίο είχαν προσφύγει επιβάτες για επανακαθορισμό της αποζημίωσής τους από αεροπορική εταιρεία.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ, ερμηνεύοντας το σχετικό κανονισμό της ΕΕ, έκρινε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απευθείας πτήσεις και τις πτήσεις με ανταπόκριση και συνάγει ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι επιβάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο κατά τον υπολογισμό του ύψους των αποζημιώσεως.

Τα διάφορα κλιμάκια αποζημιώσεως τα οποία προβλέπει ο κανονισμός αντανακλούν τις διαφορές στο βαθμό της ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται οι επιβάτες εξαιτίας του ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αναδιοργανώσουν ελεύθερα τη μετακίνησή τους και να αποφύγουν έτσι την απώλεια χρόνου την οποία συνεπάγεται η ματαίωση ή η μεγάλη καθυστέρηση της πτήσεως τους.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ