Εσύ ξέρεις πώς να παρέχεις «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες»;

Τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες στις κρίσεις και τις αλλαγές».

 


Article featured image
Article featured image

Ο οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να χρειαστεί να στηρίξει κάποιο δικό του άτομο που να αντιμετωπίζει μια «κρίση», όπως απώλεια, πένθος, προσωπική αποτυχία, θύμα ατυχήματος ή βίαιης πράξης.

Η πρώτη αντιμετώπιση μιας κρίσης μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα διαχείρισή της καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο άτομο.

Η ημερίδα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες:

*Η διαχείριση ανηλίκων σε κρίση

*Η διαχείριση των συνομηλίκων (ομοτίμων) σε κρίση

*Η προσωπική ενδυνάμωση για τη διαχείριση των προσωπικών κρίσεων

Στο θεωρητικό μέρος θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στις έννοιες της «κρίσης», των «ψυχολογικών πρώτων βοηθειών» καθώς και στα βασικά βήματα αντιμετώπισης μιας κρίσης.

Στο κύριο μέρος, μέσα από ομάδες ψυχοεκπαίδευσης, κάθε συμμετέχοντας θα έχει την ευκαιρία μέσα από υιοθέτηση ρόλου, εκδραμάτιση σεναρίων, συζήτηση και άλλες βιωματικές ασκήσεις να εξασκηθεί σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων.

Η φετινή ημερίδα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και εστιάζει στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων και στην εφαρμογή τους στην καθημερινότητά μας.

Με την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πέρσι με παρόμοιο θέμα, εγκαινιάστηκε μια σειρά ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών και το οποίο έτυχε σημαντικής αναγνώρισης από φορείς αφού περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών του European Youth Information and Counselling Agency και παρουσιάστηκε στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας που έγινε τον Οκτώβριο. 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, από τις 17.00 έως τις 20.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Τράπεζας (Λεωφ. Αθαλάσσας & Λεμεσού Λευκωσία).

Πληροφορίες: 97725204

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΠΒ ή στο τηλέφωνο 97725204 μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ