Για πρώτη φορά ένας Υπουργός ΓΑΑΠ με άμεσο και σχετικό Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

«Ψηλά ο πήχης για τον νέο Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ)», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος "Terra Cypria" και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου.

 


Article featured image
Article featured image

Πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωση:Μετά την επίσημη εξαγγελία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου παρατηρήσαμε με ευχαρίστηση ότι για πρώτη φορά ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προέρχεται από τον Περιβαλλοντικό χώρο. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, χαιρετίζουν την ανάληψη του Υπουργείου από τον Δρ. Κώστα Καδή, ενός επιστήμονα με εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της οικολογίας και ευρύτερης βιολογίας.

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι οι γνώσεις του Δρ. Καδή στο αντικείμενο της οικολογίας, θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας. Ιδιαίτερα ελπίζουμε ότι θα προωθηθεί η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Κύπρου, ώστε να διαφυλαχθεί αλλά και να αναδειχθεί ο φυσικός μας πλούτος και να ευνοηθούν με αειφορικό τρόπο οι τοπικές κοινότητες. Αναμένουμε επίσης, ότι θα εργαστεί για βελτίωση της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού αγροτικού κλήρου, τις ανάγκες των γεωργών και τα ευαίσθητα και σημαντικά αγροτικά οικοσυστήματα, με στόχο πάντα την βιώσιμη παραγωγή. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, προσδοκούμε σε μια αειφορική διαχείριση και προστασία των υδάτινων μας πόρων και των φυσικών αλλά και τεχνητών υγρότοπων του νησιού.

Παράλληλα, λόγω και της ερευνητικής του εμπειρίας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υποστηρίξει την προαγωγή της έρευνας και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου.

Κλείνοντας, προσδοκούμε σε μια αγαστή συνεργασία με το νέο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του θα επιδιώξουμε κατ΄ ιδίαν συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα σημαντικά θέματα για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον της Κύπρου.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ