Εντάξει, έχουν άδεια για απομάκρυνση χαλαρών πετρών

Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών για όλα συμβαίνουν.

 


Article featured image
Article featured image

Σε σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνται από τον Δήμο Παραλιμνίου επί του παραλιακού μετώπου, εντός της Ζώνης Προστασίας της παραλίας, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί με ανακοίνωσή του να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών για καθαρισμό των παραλιών, παραχωρούν, κάθε χρόνο και πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, σχετική άδεια για απομάκρυνση χαλαρών πετρών. Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα για τον Δήμο Παραλιμνίου, η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου παραχώρησε άδεια για απομάκρυνση χαλαρών πετρών από τις παραλίες εντός των ορίων του Δήμου. Στην παραχωρηθείσα άδεια ρητώς καταγράφηκε ότι σε αυτή, δεν περιλαμβάνονταν ο εκβραχισμός, ούτε και οι οποιεσδήποτε χωματουργικές εργασίες, έστω και ήπιας μορφής.

 

 

Στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, αρμόδιοι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης επιθεωρούν το παραλιακό μέτωπο σχεδόν καθημερινά και, όταν παρατηρούν ότι διενεργούνται εργασίες που ενδεχομένως να παραβιάζουν διατάξεις κείμενης νομοθεσίας, καλούν τον εμπλεκόμενο να τερματίσει αμέσως τις εργασίες αυτές. Ιδιαίτερα όταν εργασίες που διενεργούνται υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα και επηρεάζουν το ανάγλυφο του τοπίου το θέμα καταγγέλλεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου. Αυτού του χειρισμού έτυχαν και οι εργασίες που ο Δήμος Παραλιμνίου διεξήγαγε στην περιοχή Σκούταροι, έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Μάλαμα. Για το θέμα αυτό, μάλιστα, έχει σχηματιστεί φάκελος στο Αρχηγείο, το οποίο και το χειρίζεται σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για λήψη δικαστικών μέτρων. Το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω δικαστικών μέτρων εξετάζει και η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου. Παρόμοιου χειρισμού τυγχάνουν και οι εργασίες που ο Δήμος Παραλιμνίου διενεργεί έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Cavo Maris όπως, επίσης, και αυτές στην παραλία Κόννος.

 

 

Εξ αφορμής, τo Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι θα λαμβάνει, όταν απαιτείται, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, περιλαμβανομένων και υλικών δράσεων ή δικαστικών μέτρων και ζητείται, όπου απαιτείται, και η συνδρομή της Αστυνομίας. Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τον Δήμο Παραλιμνίου, καθώς και τις άλλες τοπικές αρχές, όπως αποφεύγουν τη διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών επί του παραλιακού μετώπου, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας/έγκρισης από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.

 

 

Το ερώτημα που προκύπτει από τα όσα διαβάζουμε είναι: Αντί να (αντι)δρούμε πυροσβεστικά, καθυστερημένα ή και ανεπιτυχώς πολλές φορές, δεν πρέπει επιτέλους να δράσουμε προληπτικά; Άμα οι μπουλντόζες ισοπεδώσουν κάθε τετραγωνικό μέτρο του φυσικού μας πλούτου, τι να τα κάνεις τα δικαστικά μέτρα; Ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και όπως φαίνεται, κανένας δεν φαίνεται να ανησυχεί για τυχόν επιπτώσεις σε σχέση με τις παρανομίες του. Προχωράμε ακάθεκτοι με τη μπουλντόζα μας…


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ