Γίνε κι εσύ ένας Παρατηρητής της Αγοράς, μπορείς

Σε κάθε κατάστημα, υπεραγορά και mini market.

 


Article featured image
Article featured image

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο των σκοπών της ιδρύσεώς του, που είναι η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, φέρει σε γνώση όλων των μελών του και γενικά όλων των καταναλωτών ότι προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή το θεσμό του Παρατηρητή της Αγοράς.

Το κάθε ένα μέλος μας και ο κάθε καταναλωτής, όταν θα επισκέπτεται την Αγορά για τις οποιεσδήποτε ανάγκες του, θα παρατηρεί και κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε σημεία τα οποία, κατά τη γνώμη του, δεν συνάδουν με την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά ή με τις υποχρεώσεις του καταστήματος ή της επιχείρησης έναντι των καταναλωτών. Η έννοια της Αγοράς έχει μεγάλη ευρύτητα και περιλαμβάνει όλα τα καταστήματα και επιχειρήσεις με τις οποίες ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή ή αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ο Παρατηρητής της Αγοράς, όταν αντιληφθεί κάτι, που κατά τη γνώμη του, θα μπορούσε να λειτουργήσει εναντίον των συμφερόντων του, θα το αναφέρει, επώνυμα ή ανώνυμα, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα ήθελε στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος με τη σειρά του, αφού συγκεντρώσει τις σχετικές αναφορές και τις αξιολογήσει, θα προχωρά στη λήψη των αναγκαίων  μέτρων και ενεργειών για προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Παρατηρητής της Αγοράς, θα μπορεί να είναι κάθε εγγεγραμμένο ή νέο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Όσοι δηλώσουν ενδιαφέρον να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτού του θεσμού, θα τύχουν σύντομης εκπαίδευσης σε βασικές νομοθετικές και άλλες υποχρεώσεις των πωλητών. Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι όσοι θα συμμετάσχουν σ΄ αυτή την προσπάθεια, δεν θα αφιερώνουν οποιονδήποτε επιπρόσθετο χρόνο και ούτε θα έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση. Απλά, ταυτόχρονα με τις αγορές τους ή μια απλή επίσκεψή τους στην αγορά, θα παρατηρούν και τα οποιαδήποτε σημεία δυνατό να αποβαίνουν σε βάρος των συμφερόντων τους.

Ο θεσμός του Παρατηρητή της Αγοράς θα προσθέσει αξία στην όλη προσπάθεια του Συνδέσμου μας για μια πιο αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, γι’ αυτό, καλούμε τα μέλη μας και κάθε καταναλωτή γενικά, να συμβάλει θετικά σ’ αυτή την προσπάθεια. Όσοι από τους καταναλωτές θα ήθελαν να είναι Παρατηρητές της Αγοράς, ή θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας/Κερύνειας στα τηλέφωνα  99677589 ή  99486778 ή 99329546.

Ο θεσμός του Παρατηρητή της Αγοράς θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση δοκιμαστικά στην επαρχία Λευκωσίας και ανάλογα με την πείρα που θα αποκτηθεί θα μελετηθεί η δυνατότητα επέκτασής του και στις άλλες επαρχίες.              


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ