Θέλει να μας «κόψει» και το Τρυγόνι τώρα η ΕΕ

Απαιτείται, λένε οι Ευρωπαίοι, περιορισμός στο κυνήγι του είδους σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, από το 2018.

 


Article featured image
Article featured image

Ας σοβαρευτούμε λίγο όμως και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον λόγο που όπως όλα τα Κράτη Μέλη έτσι και η Κύπρος πρέπει να περιορίσει το κυνήγι του είδους. Ας καταλάβουμε τους λόγους που εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την προστασία του παγκοσμίως απειλούμενου Τρυγονιού.

 

Φωτογραφία: David NyeΤο Τρυγόνι Streptopelia turtur είναι ένα μεταναστευτικό είδος που είναι πλέον παγκόσμια απειλούμενο, με τους πληθυσμούς στην Ευρώπη να έχουν μειωθεί κατά 79% από το 1980 μέχρι το 2014. Στη μείωση αυτή έχουν οδηγήσει η απώλεια βιοτόπων, η παράνομη θανάτωση, το κυνήγι, καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, η ανομβρία και η κλιματική αλλαγή. Οι λόγοι της μείωσης καθώς και το ότι αφορά ένα μεταναστευτικό είδος, τονίζουν τη σημαντικότητα της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων στα κράτη μέλη για την όποια επιτυχημένη προσπάθεια για την ανάκαμψη του είδους, από την προστασία και διαχείριση βιοτόπων μέχρι και τη διαχείριση του κυνηγιού.

Η δραματική και συνεχής μείωση στον πληθυσμό του είδους οδήγησε στην εκπόνηση και υιοθέτηση από την ΕΕ του Σχεδίου Δράσης (Species Action Plan) για το Είδος, μέρος του οποίου είναι και το μέτρο για προσωρινή απαγόρευση (moratorium) του κυνηγιού μέχρι την ανάπτυξη ενός πλαισίου προσαρμοστικής διαχείρισης κάρπωσης (adaptive harvest management).

Όπως ήταν αναμενόμενο (σιγά που δεν θα…) η Κύπρος, δια μέσου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, έχει εκφράσει την αντίθεση της για ένα μέτρο του σχεδίου διάσωσης του Τρυγονιού, και συγκεκριμένα την προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού του είδους (moratorium).

Σε αυτό το μέτρο έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους εκτός από την Κύπρο και η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ιταλία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Γαλλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου το Τρυγόνι είναι θηρεύσιμο είδος, δεν εξέφρασαν αντίθεση στην προσωρινή απαγόρευση.

Παρά τις αντιρρήσεις αυτές, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι απαιτείται περιορισμός στο κυνήγι του είδους σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, από το 2018.

Εξ ου και τα κράτη μέλη ενέκριναν το Σχέδιο Δράσης για το Τρυγόνι, ένα είδος του οποίου οι πληθυσμοί έχουν σημειώσει δραματική μείωση.

Τα νέα λοιπόν είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον του Τρυγονιού, αφού η ανάγκη για την ανάκαμψη του είδους είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι τα Κράτη Μέλη που διαφώνησαν με την προσωρινή απαγόρευση δεν μπορούν να συνεχίσουν με το κυνήγι του τρυγονιού ως έχει και αναμένει ενημέρωση για τα μέτρα που θα λάβουν για την αποτελεσματική μείωση της κυνηγετικής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα Τρυγόνια ξεκινώντας το 2018.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου κρίνει την αντίθεση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, στην προσωρινή απαγόρευση κυνηγίου ως μια κοντόφθαλμη προσέγγιση, που διακινδυνεύει την ανάκαμψη ενός παγκόσμια απειλούμενου είδους. Στο πλαίσιο του έργου του για την προστασία των πουλιών (θηρεύσιμων και μη) και των βιοτόπων τους, ο Πτηνολογικός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ