76 παιδιά τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες τον περασμένο χρόνο στην Κύπρο

Και αυτό είναι πολύ καλό.

 


Article featured image
Article featured image

Από τον Δεκέμβριο του 2016 ο Οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center έχει αναλάβει το Πρόγραμμα Αναδοχής Ασυνόδευτων Παιδιών με την χρηματοδότηση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων. Στόχος του εν λόγο προγράμματος ήταν η φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών από εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς, η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται στην εν λόγω ομάδα στόχου.

Από την αρχή του προγράμματος μέχρι και σήμερα αξιολογήθηκαν αρχικά ενενήντα εννέα υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες. Σε επόμενο στάδιο, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων για την αναδοχή  η  οποία περιλάμβανε την προετοιμασία υποψήφιων ανάδοχων γονέων με στόχο να τους βοηθήσει να πάρουν την απόφαση της αναδοχής συνειδητά. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω βιωματικών εργαστηρίων σε ομάδες 10-15 ατόμων.

Συνολικά μέχρι σήμερα και μέσα από την υλοποίηση του Έργου, τοποθετήθηκαν σε οικογένειες εβδομήντα έξι ασυνόδευτοι παιδιά.

Το «Hope For Children» CRC Policy Center, εκτός από την εκπαίδευση των ανάδοχων γονέων έχει αναλάβει σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας την συστηματική παρακολούθηση της ψυχοκοινωνικής πορείας και προσαρμογής του ανηλίκου και της ανάδοχης οικογένειας από την αναδοχή του μέχρι και την ενηλικίωσή-ανεξαρτητοποίησή του. Ο Οργανισμός παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης στους ανάδοχους γονείς σε επείγουσες περιπτώσεις όλο το εικοσιτετράωρο. Η υποστήριξη παρέχεται από λειτουργούς του Οργανισμού “Hope For Children” CRC Policy Center, ο οποίος λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, εφτά ημέρες την εβδομάδα.

Στόχος του «Hope For Children» CRC Policy Center μέσω των δράσεων του είναι η προώθηση και η προστασία των συμφερόντων των πιο ευάλωτων ανάμεσα μας, των παιδιών και νέων. Μέσω του προγράμματος αναδοχής παρέχεται μια εναλλακτική μορφή παιδικής φροντίδας, που δίνει τη δυνατότητα οικογενειακής ζωής στα παιδιά, που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τους γονείς τους.

Μέσα από την αναδοχή,  οι ανάδοχοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν με έμπρακτο και ουσιαστικό τρόπο στην ανατροφή παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και το έχουν ανάγκη.

 

Το «Hope For Children» CRC Policy Center υλοποιεί το πρόγραμμα ανάδοχων οικογενειών για παιδιά υπό την νομική φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των ΥΚΕ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ