Όσα «κρύβει» η κατασκευή του μεγάλου καζίνο – θέρετρου στη Λεμεσό

Την Παρασκευή, 8 Ιουνίου, με προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τοποθετείται ο θεμέλιος λίθος για την κατασκευή του καζίνου - θέρετρου στη Λεμεσό. Υπάρχουν, όμως, πράγματα τα οποία δεν έχουν ειπωθεί και δεν έχουν ελεγχθεί.

 


Article featured image
Article featured image

Μέσω μίας επιστολής του, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, κρούει το κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η κατασκευή του μεγάλου καζίνου – θέρετρου στη Λεμεσό, αφού όπως τονίζει δεν έχει ληφθεί υπόψη ο σημαντικός υγροβιότοπος του Ακρωτηρίου, όπως και η άγρια ζωή που φιλοξενεί.

Συγκεκριμένα, τονίζει ο Πτηνολογικός, η ανάπτυξη αυτή προτείνεται πλησίον του σημαντικότερου υγροτόπου του νησιού, την Αλυκή Ακρωτηρίου, αλλά και εντός μιας περιοχής που είναι αναγνωρισμένη ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και θα έπρεπε να είχε καθοριστεί ως Natura 2000 για το Μαυροφάλκονο.

«Η χερσόνησος Ακρωτηρίου είναι ένας μοναδικός υγρότοπος και φιλοξενεί πολλά υπέροχα πουλιά, φυτά και βιοτόπους, τα οποία προστατεύονται από εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Παρότι η δημοσιογραφική κάλυψη επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στα οφέλη οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που θα επιφέρει αυτή η τουριστική ανάπτυξη, λίγα έχουν ειπωθεί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτό το τεράστιο θέρετρο θα έχει στη χερσόνησο και την άγρια ζωή της. Αυτές έχουν, δυστυχώς, αγνοηθεί, στο βωμό του κέρδους», συνεχίζει ο Πτηνολογικός.

Στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, καταβάλλονται προσπάθειες για την προστασία του είδους καθώς ο πληθυσμός του μειώνεται. Ένα έργο τέτοιου μεγέθους θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού βιοτόπου, όχι μόνο για το Μαυροφάλκονο, αλλά και για πολλά άλλα είδη, όπως ο Μαυρομμάτης, με πιθανώς μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις. Το συμπαθητικό αυτό μεταναστευτικό αρπακτικό, το οποίο ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα, επισκέπτεται το νησί μας κάθε άνοιξη και φθινόπωρο και χρησιμοποιεί την περιοχή για να κουρνιάσει και να τραφεί κατά τη μετανάστευση.

 Απαράδεκτο αποτελεί και το γεγονός, συνεχίζει ο Σύνδεσμος, ότι οι μελετητές που έκαναν τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) εκ μέρους της εταιρείας δεν έλαβαν καθόλου υπόψη την παρουσία των δύο προστατευόμενων αρπακτικών στην περιοχή. Ακόμη χειρότερα, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ‘δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις, ότι το καζίνο είναι ένα ‘κλειστό’ σύστημα / χώρος σε μια αστική περιοχή, και ότι η περιοχή υπό συζήτηση δεν έχει καθόλου προστατευόμενη άγρια ζωή’. Αυτό σίγουρα δεν ευσταθεί, μάλιστα υπάρχουν πολλές μελέτες που καταδεικνύουν τη σημασία της περιοχής, και τις οποίες η εταιρεία και οι μελετητές της ΜΕΕΠ απορρίπτουν και αγνοούν.

Η ίδια η μελέτη ήταν ανεπαρκής και χαμηλής ποιότητας σε πολλαπλά θέματα: επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη πουλιών, καταγραφές πουλιών, εκτίμηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων, απώλεια πολύ καλής αρδευόμενης γεωργικής γης, είναι μερικά από αυτά. Εύλογα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αξιοπιστία και την επάρκεια αυτής της ΜΕΕΠ, όταν το συμπέρασμα της είναι ότι το πελώριο καζίνο, το οποίο θα κτιστεί δίπλα στον πιο υγρότοπο Ακρωτηρίου, δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.Το πρόβλημα με τα κουνούπια

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι και η ενόχληση από τα κουνούπια, η οποία αποτελεί ήδη ένα σοβαρό θέμα για τα γύρω χωριά. Σχετικοί εμπειρογνώμονες κουνουπιών έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η τοποθέτηση αυτού του θέρετρου–καζίνου σε μια περιοχή με υψηλό πληθυσμό κουνουπιών θα είναι ένα σημαντικό ζήτημα, κάτι που δεν εξετάστηκε επαρκώς στη ΜΕΕΠ.

Η ενόχληση από τα κουνούπια στους μελλοντικούς επισκέπτες του καζίνο θα έχει ως επακόλουθο την αυξανόμενη πίεση για αποστράγγιση παρακείμενων προστατευόμενων υγροτόπων (όπου αναπαράγονται τα κουνούπια) όπως το Λιβάδι Ζακακίου.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου δεν είναι ενάντια στην ανάπτυξη, νοουμένου ότι γίνεται η κατάλληλη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη και βιοτόπους.

Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ότι αναπτύξεις ‘ξεφυτρώνουν’ και παράνομες δραστηριότητες διενεργούνται σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης είτε γίνονται με ταχείς ρυθμούς ή παρακάμπτονται υπό την πρόφαση της βραχυπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η κατασκευή του καζίνου-θέρετρου στο Ζακάκι, το οποίο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, είναι ένα ακόμα παράδειγμα αυτής της ξέφρενης ‘κούρσας’ για ανάπτυξη εις βάρος προστατευόμενων περιοχών και ειδών. «Πολύ φοβόμαστε ότι γινόμαστε μάρτυρες του σταδιακού κατακερματισμού και της υποβάθμισης μιας από τις πολυτιμότερες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά και του σημαντικότερου υγροτόπου του νησιού. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προστασία του. Καλούμε την Κυβέρνηση να σεβαστεί τη νομοθεσία και να ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να προστατευθούν και να διατηρηθούν οι πολυτιμότερες φυσικές περιοχές μας όχι μόνο σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενεές».


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ