Γιατί να μην δημοσιεύονται οι φωτογραφίες και τα ονόματα υπόπτων και εγκληματιών

Γιατί, για παράδειγμα, δεν κυκλοφορεί δημόσια το ονοματεπώνυμο και η φωτογραφία του δράστη της απαγωγής των ανηλίκων;

 


Article featured image
Article featured image

Το πιο πάνω ερώτημα τέθηκε σ’ εμάς από κάποιους αναγνώστες, οι οποίοι παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση απαγωγής και γνωρίζοντας, τα στοιχεία του δράστη, τα οποία από την ίδια μέρα κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media, αναρωτήθηκαν γιατί κανένα Μέσο τηλεοπτικό, διαδικτυακό και έντυπο δεν δημοσίευσε τη φωτογραφία και τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη.

Είναι γεγονός ότι πέρα από τα social media, η φωτογραφία και το όνομα του δράστη, ακόμη και μετά την παραδοχή του στο δικαστήριο, δεν δημοσιεύτηκε σε κάποιο ειδησεογραφικό ή άλλο μέσο.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Γιατί καλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου που έχει παραδεχτεί ενοχή και κατηγορείται για κάτι τόσο σοβαρό;   

Απαντήσεις στα ερωτήματά μας, έδωσε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου η οποία έχει το γενικό έλεγχο για όλα όσα δημοσιεύονται στα κυπριακά ενημερωτικά και ψυχαγωγικά Μέσα.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν στη Νομοθεσία έναντι υπόπτων ή κατηγορουμένων για διάπραξη αδικήματος, υπάρχει συγκεκριμένη παράγραφος στον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (που είναι μέρος των Κανονισμών της Αρχής), ο οποίος αναφέρει τα εξής:Τεκμήριο Αθωότητας

Οι δημοσιογράφοι σέβονται πλήρως την αρχή ότι ο ύποπτος ή κατηγορούμενος για διάπραξη αδικήματος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως, σύμφωνα με το νόμο, του αντιθέτου και συνεπώς αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν οτιδήποτε το οποίο να οδηγεί σε συμπεράσματα ως προς την ενοχή ή αθωότητά του υπόπτου ή / και κατηγορουμένου ή τείνει να το διασύρει ή διαπομπεύσει.

Για να εξεταστεί όμως πιθανή παράβαση της πιο πάνω Παραγράφου, πρέπει να προηγηθεί σχετική καταγγελία από την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπάρχουν ωστόσο γενικότερες πρόνοιες, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν παραβιαστεί σε τέτοιες περιπτώσεις και η Αρχή μπορεί να εξετάσει όπως:

 

Άρθρο 26(1)(ε) «Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να διέπονται από τις αρχές – του σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού βίου του ατόμου»

Άρθρο 26(1)(στ) «Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να διέπονται από τις αρχές – του σεβασμού των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Κανονισμός 21(3) «Οι σταθμοί υποχρεούνται όπως σ’ όλες τις εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) διασφαλίζουν σεβασμό προς την προσωπικότητα, τη τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου μεταδίδεται από σταθμό ή γίνεται αναφορά ή μεταδίδονται γι αυτό στοιχεία τέτοια που οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητας του. Η πιο πάνω υποχρέωση επεκτείνεται αναφορικά με κάθε άτομο ή την εικόνα γενικά του ανθρώπου ως ατόμου ή μέλους ομάδας»

Κανονισμός 21(8) «Η μετάδοση προγραμμάτων, που πιθανόν να βλάψουν τη φήμη ατόμων, εταιρειών ή οργανισμών, πρέπει να αποφεύγεται».

Κανονισμός 24(1)(α) «Τα δελτία ειδήσεων προπαρασκευάζονται και μεταδίδονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, πολυμέρεια και τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα». Επίσης, υπάρχουν κανονισμοί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και για μετάδοση θεμάτων που έχουν σχέση με εγκληματικές πράξεις ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Όλοι οι κανονισμοί που τέτοιου είδους ζητήματα είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο και μπορείτε να τους διαβάσετε ΕΔΩ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ