Στα €1.827 ανέρχεται ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Κύπρο [Σε ποια Κύπρο;]

Τι λένε οι αριθμοί για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και τι λέει η τσέπη μας.

 


Article featured image
Article featured image

Αύξηση κατά 1,4% παρουσιάζουν οι μέσες απολαβές του Κύπριου υπαλλήλου από το 2017 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία χθες, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές του Κύπριου υπαλλήλου ανέρχονται στα €1.827, έναντι €1.801 την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Το ποσό αυτό, βέβαια, περιλαμβάνει το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές.

Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Εν ολίγοις αν αφαιρέσουμε όλα όσα περιλαμβάνονται πιο πάνω, η πραγματική οικονομία  της τσέπης μας μάλλον απέχει παρασάγγας από τον αρχικό αριθμό που παρουσιάζεται.

Όσον αφορά στην κατανομή ανάμεσα στα δύο φύλα, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €1.964 και των γυναικών στα €1.663. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών σημείωσαν αύξηση 0,6% και των γυναικών 2,4%.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ