Να γιατί οι μαθητές (μας) είναι σημαντικοί «παίκτες» στο κομμάτι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Όταν λέμε Βιώσιμη Ανάπτυξη εννοούμε αυτό που προκύπτει από την ισορροπία μεταξύ Κοινωνίας, Περιβάλλοντος και Οικονομίας. Θα πρέπει, δηλαδή, η οικονομική ανάπτυξη απαραίτητα να συμπορεύεται με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή.

Article featured image
Article featured image

Σε μια εποχή που η κοινωνία αναρωτιέται κατά πόσο είναι ευθύνη των μαθητών και των νέων γενικότερα να σηκώσουν στους ώμους τους τα βάρη της κλιματικής αλλαγής, της καταστροφής του πλανήτη και γενικότερα της ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη, οι δράσεις κάποιων Κύπριων μαθητών και των καθηγητών τους στο πλαίσιο ενός (ευρωπαϊκού) προγράμματος, του «Walk the Global Walk», είναι η καλύτερη απάντηση.

«Οι μαθητές μπορούν πιο εύκολα να επηρεάσουν τους συνομήλικούς τους, τα αδέλφια τους, τους γονείς τους, τους παππούδες τους. Οι πιο πολλοί μαθητές είναι καλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων και έτσι μπορούν πολύ πιο εύκολα να μεταδώσουν τις ιδέες τους και να επηρεάσουν τους άλλους», αναφέρει στη CITY μία από τους καθηγητές τους και συντονίστρια στο Walk the Global Walk.

Με αφορμή τα όσα ενδιαφέροντα έγιναν μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του έργου (σειρά σεμιναρίων εφαρμογής σχεδίων μαθήματος μη τυπικής μάθησης για καθηγητές, εργαστήρια για μαθητές-ηγέτες στα σχολεία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, πορεία «Καρκασιαλλίκκιν with a point», Καλοκαιρινό Σχολείο στη Λισαβώνα για 5 μαθητές από το Λύκειο Παραλιμνίου οι οποίοι παρουσίασαν τις δράσεις που έγιναν στο δήμο τους, διαμόρφωση ενός κοινού μανιφέστο και σχεδίου δράσης για Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες), αλλά και τη σειρά δράσεων και ενεργειών που εγκαινιάστηκε πρόσφατα σε συνεργασία με σχολεία και τοπικούς φορείς, με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και του κοινού για την κλιματική αλλαγή, κάναμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση με τους άμεσα εμπλεκόμενους στο Walk the Global Walk (διαχειριστής έργου, μαθητές και καθηγητές).


Il1vCMnQ.JPEGΓιατί η Βιώσιμη Ανάπτυξη (πρέπει να) αποτελεί έννοια-κλειδί στον 21ο αιώνα;


Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έννοια-κλειδί στον 21ο αιώνα, διότι οι πόλεις και οι κοινότητες μας πρέπει να βελτιώσουν τον τοπικό σχεδιασμό τους, ώστε να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίζουν τυχόν καταστροφές (πυρκαγιές, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές που από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να εξαφανίσουν μια πόλη ή κοινότητα) και να προσφέρουν στους κατοίκους τους μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο πληθυσμός των πόλεων/κοινοτήτων πρέπει να είναι ενσωματωμένος στην κοινωνία και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Ο πληθυσμός της γης και ειδικά των πόλεων αυξάνεται και ταυτόχρονα αυξάνονται και τα προβλήματα, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η κυκλοφορία στους δρόμους, η στέγαση, η διαχείριση των αποβλήτων, η έλλειψη των μέσων μαζικής μεταφοράς, η έλλειψη χώρων πρασίνου κ.α. Για τα πιο πάνω προβλήματα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις. Γι’ αυτό η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί λέξη κλειδί.

Καθηγήτρια Πληροφορικής: Σοφία Σουρκούνη

Στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς όμως να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες. Η ισορροπία μεταξύ Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας επιτυγχάνεται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να συμπορεύεται με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή όπως απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κτίζουμε το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών.

Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Τον 19ο αιώνα, όταν ο κόσμος αποτελούνταν από αυτοκρατορίες, η «ανάπτυξη» αναφερόταν κυρίως στον ανταγωνισμό αύξησης της ποσότητας πολεμικών πόρων. Τον 20ο αιώνα, όταν πλέον οι αυτοκρατορίες αντικαταστάθηκαν από τα Έθνη-Κράτη, η λέξη «ανάπτυξη» αφορούσε στον ανταγωνισμό για το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Βρισκόμαστε ήδη σχεδόν στο ένα τέταρτο του 21ου αιώνα και πλέον ο κόσμος αποτελείται από χρηματο-οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές υπερεθνικές συνεργασίες χωρών. Η «ανάπτυξη» πλέον έχει γίνει «Βιώσιμη Ανάπτυξη», κάτι που μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι οι προηγούμενες αναπτύξεις ήταν μη-βιώσιμες. Ανταγωνισμοί που οδηγούσαν αναπότρεπτα σε Πολέμους και Περιβαλλοντικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές καταστροφές οδήγησαν τους κοινωνικούς θεσμούς της κάθε εποχής να εκμεταλλευτούν το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον προς επιδίωξη της «Νίκης» επί του άλλου. Μπρος όμως στις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν διαμορφωθεί για το περιβάλλον αλλά και τα κοινωνικά και ανθρωπιστικά προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει προσήλωση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Να ληφθούν, δηλαδή, μέτρα για τον περιορισμό και εξάλειψη της πείνας, της φτώχιας αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μελλοντικών γενιών. Δηλαδή, να ακολουθηθεί μια προσέγγιση που διασφαλίζει τις ανάγκες της γενιάς μας, διασφαλίζει παράλληλα και τις ανάγκες για τις επόμενες γενιές.


mZ4GeNmA.JPEG

0j6T2hzg.jpegΠώς μπορούν οι έφηβοι (μαθητές) να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση;


Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κοινωνία έχει πολλές και διάφορες χρησιμότητες. Η κατάρτιση, η εκπαίδευση δεξιοτήτων και η δημιουργία παραγωγικών πολιτών είναι κάποιες από αυτές τις κοινωνικές χρησιμότητες. Η κύρια όμως είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών με συμμετοχή στα κοινά. Μόνο η διαμόρφωση και ενεργοποίηση τέτοιων ατόμων θα μπορέσει να φέρει αλλαγή των θεσμών και να απαιτήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αποτελούν βασικότατο μέρος της λύσης, και δεν μπορούν να απουσιάζουν από τη συζήτηση που γίνεται εκ μέρους τους και για το μέλλον τους. Η εμπλοκή των μαθητών σε σημαντικά, παγκόσμια ζητήματα αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ενεργής και δραστηριοποιημένης γενιάς με κατανόηση των παγκόσμιων συνθηκών και προκλήσεων και την επίτευξη της ιδέας του Παγκόσμιου Πολίτη.

Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Οι μαθητές μπορούν πιο εύκολα να επηρεάσουν τους συνομήλικούς τους, τα αδέλφια τους, τους γονείς τους, τους παππούδες τους. Οι πιο πολλοί μαθητές είναι καλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων και έτσι μπορούν πολύ πιο εύκολα να μεταδώσουν τις ιδέες τους και να επηρεάσουν τους άλλους. Εξάλλου, οι μαθητές μπορεί να έχουν χρήσιμες και πρωτοποριακές ιδέες.


65911738_638274460023620_7997384329565044736_n.jpg

65578763_638075723376827_6572354218437378048_n.jpgΤι σημαίνει μαθητές-ηγέτες. Πώς εσείς οι ίδιοι οι μαθητές αντιλαμβάνεστε αυτή την ορολογία;


Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Ο όρος Μαθητές-ηγέτες είναι μια έμμεση αναγνώριση των ατόμων με την ιδιοσυγκρασία χαρακτήρα και των ευαισθησιών που τους κάνουν να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους μαθητές. Είναι μαθητές με έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και οι οποίοι έχουν ενεργή στάση για την προάσπιση και προώθηση των πιστεύω και των απόψεων τους. Αυτά τα άτομα είναι οι λεγόμενοι πολλαπλασιαστές, οι οποίοι εάν ενημερωθούν και ενθαρρυνθούν να ενεργοποιηθούν μπορούν να γίνει παράγοντες αλλαγής στο τοπικό τους πλαίσιο, διαμορφώνοντας το αφήγημα και τη δημόσια συζήτηση σε μια πιο βιώσιμη βάση.

Καθηγήτρια Πληροφορικής: Σοφία Σουρκούνη

Οι μαθητές-ηγέτες μπορούν να επιδείξουν καλή πρακτική συμμετοχής και άλλων μαθητών σε διάφορα προγράμματα. Να είναι σε θέση να συνεργαστούν με τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων, τη Διεύθυνση του σχολείου για προώθηση νέων πρακτικών/εφαρμογής σχεδίων για την υλοποίηση στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, να μπορούν να συνεργαστούν με τις τοπικές Αρχές για την υλοποίηση των στόχων.

Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Οι μαθητές που διαθέτουν τον χαρακτήρα, το ήθος, την ανιδιοτελή προσφορά και την ξεκάθαρη σκέψη, τότε έχουν την ικανότητα να ηγηθούν και να επηρεάσουν τη ζωή των συμμαθητών τους και της χώρας τους. Όταν διαθέτουν την ωριμότητα να ξεχωρίσουν τι είναι σημαντικό για την κοινότητα, τη χώρα και την ανθρωπότητα, τότε μπορούν να γίνουν οι καταλύτες της αλλαγής προς το καλύτερο. Επίσης, οι νέοι πρέπει να καταστούν ενεργοί πολίτες, διότι αποτελούν το μέλλον της χώρας και του πλανήτη μας.


66533077_643419276175805_4441176753079058432_o.jpgΚαι ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των καθηγητών σε αυτή την περίπτωση;


Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Ο ρόλος των καθηγητών είναι σημαντικότατος. Ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της ευρύτερης κοινωνίας και των μαθητών κουβαλούν τη μεγαλύτερη επίπτωση για την επιτυχία ή αποτυχία του κάθε εγχειρήματος. Είναι δε αυτοί που θα μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση και το ενδιαφέρον στους μαθητές αλλά και θα τους εμπνεύσουν να ενεργοποιηθούν.

Καθηγήτρια Πληροφορικής: Σοφία Σουρκούνη

Οι καθηγητές, ακολουθώντας το μοτίβο «Μαθαίνω, Σκέφτομαι και Δρώ», θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ευαισθητοποιηθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η καταπολέμηση των προκαταλήψεων θα αποκτηθούν μέσα από βιωματικά εργαστήρια.

Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Εμείς, ως καθηγητές, οφείλουμε να ενημερώνουμε, να προβληματίζουμε και να καθοδηγούμε τη νέα γενιά σωστά. Οφείλουμε να είμαστε τα σωστά πρότυπα ως καθηγητές και ως άνθρωποι απέναντι στους νέους. Επίσης, να τους καλλιεργούμε τις παγκόσμιες αξίες και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση.


sfPHiGMQ.JPEG

61522594_2578185715538340_4613361931846156288_o.jpgΤο «Καρκασιαλλίκκιν with a point» που έγινε, τι ακριβώς ήταν;


Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Το «Καρκασιαλλίκκιν with a point» είναι βασισμένο σε πορείες μαθητών που πραγματοποιούνταν για χρόνια στον Καναδά ως μέσο ενεργοποίησης των μαθητών, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων και της κυβέρνησης. Η ιδέα είναι να υπάρχει μια θετική πορεία που να επιδεικνύει τόσο την ύπαρξη αυτής της αφανούς μειονότητας αλλά και της ενεργούς και δραστήριας φύσης της, καθώς όπως λέει μια ρήση «Η ιστορία γράφεται από αυτούς που είναι εκεί» (History is written by those who show up). Η θετική σύμπλεξη του Καρκασιαλλικκιού, της κυπριακής γιορτινής φασαρίας δηλαδή, με κύριο στόχο την αναζήτηση αναγνώρισης των μαθητών ως σημαντικών μελών των τοπικών κοινοτήτων αλλά και του κράτους γενικότερα είναι ο κύριος σκοπός της πορείας αυτής.

Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Αντιπροσωπεία από το σχολείο μας που αποτελείτο από 18 μαθητές και 19 καθηγητές, Βοηθούς Διευθυντές και παιδιά καθηγητών, ταξίδεψε με λεωφορείο στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στο πάρκο Ακρόπολης.

Στον χώρο ήταν μαζεμένος και άλλος κόσμος, αντιπρόσωποι του Cardet, το ανοιχτό σχολείο του Δήμου Στροβόλου, ο Δήμαρχος κ. Αντρέας Παπαχαραλάμπους και το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου.

Κάναμε μια πορεία με συνοδεία μουσικής, από το πάρκο Ακρόπολης μέσα από τις λεωφόρους του Δήμου μέχρι το πάρκο του Αγίου Δημητρίου. Κατά τακτά διαστήματα γίνονταν στάσεις, όπου το ανοικτό σχολείο του Δήμου έδινε μικρές παραστάσεις.

Καθηγήτρια Πληροφορικής: Σοφία Σουρκούνη

Ομάδες παιδιών παρουσίασαν σε διάφορα σημεία χορευτικά δρώμενα, ντυμένα με ανακυκλώσιμα υλικά. Περπατήσαμε για μια πράσινη και βιώσιμη πόλη.


65971657_638906829960383_3461582785460830208_n.jpgΤι ακριβώς παρουσιάσατε στη Λισαβώνα (στο Καλοκαιρινό Σχολείο) και πώς αντέδρασαν τα παιδιά από άλλες χώρες στην παρουσίασή σας;


Στυλιανός Λόντος, μαθητής (2α λυκείου)

Στην Λισσαβώνα παρουσιάσαμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην σημερινή Κυπριακή κοινωνία. Για παράδειγμα, μιλήσαμε για το οικονομικό πρόβλημα (κρίση) που υπάρχει στη χώρα. Ακόμη, αναφερθήκαμε στην έλλειψη ΜΜΜ. Επιπρόσθετα, συζητήσαμε το θέμα της Πολεοδομίας. Μέσα από αυτή την παρουσίαση προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα.

Παντελής Γιωρκάτζης, μαθητής (2α λυκείου)

Ένα από τα προβλήματα στα οποία εστιάσαμε ήταν η λίμνη Παραλιμνίου η οποία πιστεύουμε πως αν την αξιοποιήσουμε και αναπτύξουμε σωστά θα έχει πολλά ωφελήματα για την περιοχή μας.

Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Στη Λισαβώνα παρουσιάσαμε κάποιες από τις δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος Περπατώντας τον Παγκόσμιο Περίπατο (εικόνες στο Facebook: wtgw2018), ειδικότερα στο Λύκειο Παραλιμνίου.

Εύα Καλλικά, μαθήτρια (2α λυκείου)

Ένα κύριο θέμα που απασχολεί τα περισσότερα άτομα είναι ότι η μεταφορά με τα λεωφορεία δεν είναι αρκετά επαρκής, γιατί πρέπει να υπάρχουν περισσότερες θέσεις για αυτούς που έχουν προβλήματα αναπηρίας. Σχετικά με τα αυτοκίνητα, είναι ωφέλιμη η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για να παρέχονται έτσι ως κίνητρα για μεταφορές που θα είναι εναλλακτικές. Αναφέραμε, ακόμη, για τους χώρους με πράσινο, πως είναι αναγκαίο να είναι προσβάσιμοι, δηλαδή να γίνονται εκδρομικοί χώροι χωρίς σκουπίδια που να μπορούν οι πεζοπόροι να απολαύσουν. Επιπλέον, οι τιμές για τις αγορές διαμερισμάτων και σπιτιών υψώνονται αρκετά και έτσι άτομα και οικογένειες που είναι οικονομικά αδύνατοι δεν θα μπορούν να έχουν σπίτι εύκολα, αφού είναι ακριβά τα περισσότερα.

Γιώργος Άσπρου, μαθητής (2α λυκείου)

Ένα από όσα μας απασχόλησαν ήταν η ανικανότητα κυρίως των νέων να αποκτήσουν κατοικία που μπορούν να ξεπληρώσουν. Λύση για αυτό σκεφτήκαμε ότι μπορεί να είναι η χορήγηση ενός χρηματικού ποσού απ’ το κράτος σε νέους. Ακόμα ένας προβληματισμός μας ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού στην Κύπρο υπάρχουν μόνο τα λεωφορεία, με αποτέλεσμα πολλοί που δουλεύουν σε άλλες πόλεις να βρίσκουν εμπόδιο την καθημερινή διαδρομή. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό αν δημιουργηθεί ένας υπόγειος σιδηρόδρομος, για να ενώνει τις πόλεις μας. Τέλος, η πολεοδομία κάποιων χωριών φάνηκε να είναι προβληματική και εισηγηθήκαμε αναθεώρησή της. Τα υπόλοιπα παιδιά, απ’ τις άλλες χώρες, προσπάθησαν να μας βοηθήσουν, αφού μερικά απ’ τα προβλήματα μας ήταν κοινά και με άλλες χώρες.

Eυγενία Καρυπίδου, μαθήτρια (2α λυκείου)

Στη Λισαβώνα παρουσιάσαμε τις δράσεις τις οποίες πράξαμε, πριν προβούμε στο ταξίδι μας εκεί. Για παράδειγμα, μιλήσαμε για την πορεία που είχαμε κάνει στη Λευκωσία, όπου σταματήσαμε την κυκλοφορία και κατά τη διάρκεια αυτής πραγματοποιούνταν μικρές στάσεις που παιδιά μικρότερης ηλικίας παρουσίαζαν μικρά χορευτικά και δρώμενα με θέμα την ανακύκλωση. Επίσης, κάναμε μια παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου μας όσον αφορά το SDG11 και τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς γι’ αυτό.


70362969_685627441954988_3324190733031702528_n.jpgΠοια είναι τα κυριότερα σημεία που υπάρχουν στο μανιφέστο που δημιουργήσατε στη Λισαβώνα;


Στυλιανός Λόντος, μαθητής (2α λυκείου)

Η παιδεία είναι το κυριότερο συστατικό που υπάρχει στο Μανιφέστο. Αυτό που συμφωνήσαμε όλοι εκεί στη Λισαβώνα ήταν πως η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για μια πιο οργανωμένη και βιώσιμη κοινωνία.

Γιώργος Άσπρου, μαθητής (2α λυκείου)

Κατά τη γνώμη μου τα κυριότερα σημεία του μανιφέστου είναι τα εξής: αρχικά, η σωστή διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενίσχυσή τους. Ακόμα, πρέπει να αναβαθμιστούν τα ΜΜΜ και να προωθηθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τέλος, η εξασφάλιση στέγης και η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου είναι και αυτά αρκετά σημαντικά.

Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Το Μανιφέστο είναι μία λίστα προτεραιοτήτων και πρακτικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση της νεανικής απάθειας στις πόλεις. Οι εισηγήσεις ακολουθούν τους υπό στόχους από τον Στόχο 11 των Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων των Ηνωμένων Εθνών. Κάποιες από τις πιο σημαντικές εισηγήσεις για τους νέους αφορούν τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς στις πόλεις, τη διατήρηση πολιτισμικά σημαντικών χώρων, την επένδυση και επέκταση δημόσιων χώρων και πάρκων και την ευρεία υιοθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις.

Εύα Καλλικά, μαθήτρια (2α λυκείου)

Ένα από τα κυριότερα σημεία του μανιφέστου είναι η ανάγκη για πρόσβαση σε χώρους με πράσινο. Πρέπει να υπάρχουν δάση ως εκδρομικοί χώροι κι έτσι ο κόσμος να κάνει περισσότερες επισκέψεις έξω στο φυσικό περιβάλλον.

Eυγενία Καρυπίδου, μαθήτρια (2α λυκείου)

Κατά τη γνώμη μου τα κυριότερα σημεία που υπάρχουν στο μανιφέστο το οποίο εμείς υπογράψαμε είναι ο στόχος 11.4 «Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά», δηλαδή η μείωση εκτυπώσεως αμέλειας φροντίδας των φυσικών και πολιτιστικών χώρων και η εφαρμογή ισχυρότερων μέτρων προστασίας.

Παντελής Γιωρκάτζης, μαθητής (2α λυκείου)

Συμφωνήσαμε επίσης ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.


56852839_587977418386658_3849938654692638720_n.jpgΠώς φαντάζει στο δικό σας μυαλό μια Βιώσιμη Πόλη;


Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Μια βιώσιμη πόλη είναι όσο το δυνατό πιο πράσινη, ασφαλής με καλή ποιότητα αέρα, προσβάσιμη από διαφορετικά μέσα, μεγάλες πλατείες και πάρκα. Μια βιώσιμη πόλη είναι αυτή που θα παρέχει μια καλή μίξη δουλειών και διασκέδασης, κάνοντάς την καταλύτη ενσωμάτωσης, αποδοχής και πρόσμιξης διαφορετικών κουλτούρων και καινοτόμων ιδεών.

Εύα Καλλικά, μαθήτρια (2α λυκείου)

Στο δικό μου μυαλό μια πραγματικά βιώσιμη πόλη φαντάζει κάτι εντελώς διαφορετικό με την τήρηση όλων των πιο πάνω αναφορών. Τη φαντάζομαι με περισσότερα δάση που θα καταλήγουν να γίνονται όμορφοι κατασκηνωτικοί χώροι. Κυρίως να μη κόβονται, όλα τα δέντρα και τα φυτά, για να μην αντικαθίσταται η φύση με σπίτια και να περικυκλώνεται μόνο με τσιμέντο. Αν προοδεύουμε πρώτα εμείς, μετά θα προοδεύσει και η πόλη μας.

Στυλιανός Λόντος, μαθητής (2α λυκείου)

Στο μυαλό μου μια βιώσιμη πόλη είναι η πόλη στην οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν «καθημερινή» άνεση. Μ’ αυτό εννοώ ότι όλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένα κάποια απαραίτητα μέσα επιβίωσης και την ικανοποίηση των αυτονόητων αναγκών π.χ. εξασφάλιση γης, πρώτης κατοικίας, παροχής μόρφωσης, εύκολη πρόσβαση στα ΜΜΜ.

Γιώργος Άσπρου, μαθητής (2α λυκείου)

Μια βιώσιμη πόλη για μένα είναι μια πόλη στην οποία όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως ιδιαιτερότητας ή μη θα μπορούν να ζουν με την ίδια ευκολία και άνεση, τόσο στην μετακίνηση, όσο στη συμβίωση με τους άλλους πολίτες και θα δικαιούνται ισάξια έκφραση του λόγου και της άποψης.

Παντελής Γιωρκάτζης, μαθητής (2α λυκείου)

Για μένα, μια βιώσιμη πόλη θα αποτελούσε εκείνη που ο κόσμος θα ζούσε με άνεση αλλά και με μια σειρά και τάξη, έτσι ώστε να βοηθούμε και στην βελτίωση των διαφόρων οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.


65835067_638075573376842_6885487639605018624_n.jpgΗ μη τυπική μάθηση μπορεί πιο εύκολα να βρει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως αυτή παρά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στο σχολείο;


Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Η μη-τυπική μάθηση είναι μια μεθοδολογία μάθησης ή οποία συμπληρώνει την Τυπική μάθηση, ειδικά όσον αφορά μεγάλα, πολύπλοκα παγκόσμια κοινωνικά θέματα. Η μεθοδολογία αυτή τονίζει την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής του μαθητή στη μαθησιακή διεργασία καθώς δεν υπάρχει αναγκαστικά κάποια σωστή ή λάθος απάντηση, κάτι που αποτελεί τη βάση της διδακτικής μεθόδου, αλλά και τη διαλεκτική μέθοδο λόγω της αναγνώρισης της πολυπλοκότητας των κοινωνικών θεμάτων.

Καθηγήτρια Πληροφορικής: Σοφία Σουρκούνη

Η μη τυπική μάθηση εφαρμόστηκε με επιτυχία στο σχολείο μας. Δοκιμάσαμε τα σχέδια μαθημάτων που μας δόθηκαν. Μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχής σε όλες τις πτυχές.

Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Η μη τυπική μάθηση ίσως μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις αν οι μαθητές μας δείξουν την αναμενόμενη ωριμότητα. Μπορεί και τα οφέλη να είναι περισσότερα από ότι θα αναμέναμε.


Τι έχει παρακάτω σε σχέση με το πρόγραμμα Walk the Global Walk, από Σεπτέμβρη και μετά;Θεοχάρης Μιχαήλ, CARDET (Διαχειριστής έργου)

Με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβρη και του νέου μας στόχου, της Κλιματικής Αλλαγής, έχουμε ξεκινήσει να δεχόμαστε συνεργασίες με Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την Κύπρο. Κατόπιν θα γίνει ένα εργαστήριο σε καθηγητές, όπου θα παρουσιαστούν τα νέα σχέδια μαθήματος που αφορούν της ευαισθητοποίηση των μαθητών και των καθηγητών όσον αφορά την Κλιματική Αλλαγή. Στα επόμενα στάδια, κάποια από τα σχέδια μαθήματος θα εφαρμοστούν στις τάξεις, θα αναγνωριστούν οι μαθητές ηγέτες, οι οποία θα εργαστούν με τους καθηγητές, τις τοπικές αρχές και άλλες πρωτοβουλίες (Νέοι για την Κλιματική Αλλαγή) για τη δημιουργία δράσεων ευαισθητοποίησης στις τοπικές τους κοινότητες και για τις τοπικές τους κοινότητες/σχολεία, ενώ την άνοιξη/καλοκαίρι του 2020 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πορεία «Καρκασιαλλίκκην with a point» και θα ακολουθήσει το Καλοκαιρινό Σχολείο στην Ουαλία με αντιπροσωπεία 5 μαθητών και 2 καθηγητών από όλη την Κύπρο για τη δημιουργία ενός Νεανικού Μανιφέστου για την Κλιματική Αλλαγή.

Χριστίνα Κυπριανού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Walk the Global Walk στο Λύκειο Παραλιμνίου

Έχουμε δεσμευτεί στη Λισσαβώνα ότι οι Δήμοι της περιοχής μας και ο Δήμος Στροβόλου θα ακούσουν τους έφηβους της Κύπρου και άλλων 11 χωρών μέσω του Μανιφέστου που έχουν ετοιμάσει στη Λισαβώνα.

Θα συναντηθούμε με τους Δήμους της περιοχής μας, ώστε να εφαρμοστούν οι εφτά στόχοι του Μανιφέστου. Αφορούν εισηγήσεις για τη στέγαση, μεταφορές, βιώσιμη αστικοποίηση, διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καταστροφές, αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις πόλεις και πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Επίσης θα δούμε αν μπορούμε να σχεδιάσουμε κοινές δράσεις και δραστηριότητες στις οποίες θα ενεργοποιούνται οι μαθητές μας. Για παράδειγμα, για φέτος είπαμε πως θα συμμετέχουμε στο #potavristou και στο «Let’s do it Cyprus», για την καθαριότητα της ακτογραμμής Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας οι Δήμοι Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας διοργανώνουν το «Ελάτε να ποδηλατήσουμε και να περπατήσουμε παρέα!» και θα συμμετέχουμε. Επίσης, θα εισηγηθούμε καθαρισμό της Λίμνης Παραλιμνίου με τη δική μας συμβολή.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τον στόχο του 2019 που αφορά την Κλιματική Αλλαγή.Συνοπτικά…Το Walk the Global Walk είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δράσεις σε 11 ευρωπαϊκές χώρες -Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία και Σκωτία), Πορτογαλία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Αλβανία.

Ως στόχο έχει, να παρέχει ευκαιρίες σε καθηγητές και μαθητές σχολείων των εν λόγω χωρών, και εν προκειμένου και στην Κύπρο, να δραστηριοποιηθούν, μέσω τοπικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα «τρέχει» για τρία χρόνια ακολουθώντας το σχολικό καλεντάρι και περιλαμβάνει σειρά δράσεων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών-ηγετών σε σχολεία σε όλη την Κύπρο, οι οποίοι εν συνεχεία υποστηρίζονται για να διενεργήσουν δράσεις στα σχολεία και στις τοπικές τους κοινότητες.

Από το Σεπτέμβρη, το έργο εγκαινίασε άλλη μια σειρά δράσεων και ενεργειών σε συνεργασία με σχολεία και τοπικούς φορείς, με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και του κοινού για την κλιματική αλλαγή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ