Φρένο στη δημιουργία γηπέδου γκολφ στο Κρατικό Δάσος Σωτήρας

Η τοπική Αρχή, εισάκουσε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των πολιτών.

Article featured image
Article featured image

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου


Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Διάσωση του Κύριου Κρατικού Δάσους Σωτήρας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας, χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Αρχής και συγκεκριμένα του Δήμου Αγίας Νάπας, η οποία αποφάσισε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου να απορρίψει την αίτηση της ιδιωτικής εταιρείας «Ayia Napa Forest Golf Ltd» για μακροχρόνια εκμίσθωση κρατικής δασικής γης συνολικής έκτασης 777 δεκαρίων (777,700 τ.μ. / 580 σκάλες) για την κατασκευή γηπέδου γκολφ με παρεμφερείς οικιστικές, τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο άκουσμα της πρότασης για εκμίσθωση της συγκεκριμένης περιοχής δημότες της Αγίας Νάπας και επηρεαζόμενοι περίοικοι / χρήστες της περιοχής οργανώθηκαν με στόχο την προστασία του «πνεύμονα της Αγίας Νάπας». Η χθεσινή απόφαση της Τοπικής Αρχής στηρίζεται στη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών της Αγίας Νάπας, οι οποίες εκφράστηκαν σε δημόσια παρουσίαση και συζήτηση που διεξήχθη στις 24.10.2019, στο Μουσείο Θάλασσα της Αγίας Νάπας, καθώς και ψηφίσματος διαμαρτυρίας το οποίο είχε υπογραφεί από 1,439 δημότες της Αγίας Νάπας και επηρεαζόμενους περίοικους / χρήστες της προτεινόμενης περιοχής χωροθέτησης, και είχε παραδοθεί στον τέως Δήμαρχο Αγίας Νάπας την 01.11.2019.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης έκτασης κρατικής δασικής γης, η οποία είχε αρχικά προταθεί για εκμίσθωση από το ίδιο το Τμήμα Δασών, έχει αναδασωθεί πριν από περίπου 30-40 χρόνια (μεταξύ 1980-1990) μετά από πολλές προσπάθειες και με υψηλό κόστος και είναι καλυμμένο με δενδρώδη δασική βλάστηση (όπως πεύκα, κυπαρίσσια, αόρατους, ελιές, χαρουπιές, συκιές και ευκάλυπτους). Επιπλέον, μέρος της αιτούμενης για μακροχρόνια εκμίσθωση κρατικής δασικής γης εκμισθώνεται ήδη από το Τμήμα Δασών σε δικαιούχους γεωργούς για αρδεύσιμες καλλιέργειες.

Αντιλαμβανόμενοι ότι η διαθέσιμη κρατική δασική γη στην περιοχή έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την κοινωνία, απαιτούμε, ως Ομάδα Πρωτοβουλίας όπως διαφυλαχθεί η εναπομένουσα κρατική δασική γη για τις επόμενες γενιές. Προς συνέχεια της απόρριψης του αιτήματος μακροχρόνιας εκμίσθωσης, η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Διάσωση του Κύριου Κρατικού Δάσους Σωτήρας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας, ζητά από την καθ’ ύλην αρμόδια Τοπική Αρχή, όπως προχωρήσει άμεσα στην υποβολή σχετικής πρότασης προς το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για:

  • Κήρυξη του Κύριου Κρατικού Δάσους Σωτήρας από Προστατευτικό Δάσος σε Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ), με βάση το άρθρο 15(β) του περί Δασών Νόμου του 2012 έως 2018, και
  • Εκπόνηση Δασικού Διαχειριστικού Σχεδίου, με βάση τα άρθρα 18 και 19 του περί Δασών Νόμου του 2012 έως 2018.

Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τη δασική νομοθεσία, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή/και διάθεση κρατικής δασικής γης για ιδιωτική εκμετάλλευση, για να αποφευχθεί περαιτέρω συρρίκνωση και να διαφυλαχθεί το απόθεμα κρατικής δασικής γης που έχει απομείνει στην περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

Πέραν των πιο πάνω, ζητούμε την άμεση εφαρμογή των απαραίτητων διαχειριστικών μέτρων, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, συντήρηση, οριοθέτηση, επιτήρηση και επέκταση του Κύριου Κρατικού Δάσους Σωτήρας, υπό τη συνεργασία του Τμήματος Δασών, των Τοπικών Αρχών (Δήμων Σωτήρας και Αγίας Νάπας) και της Κοινωνίας Πολιτών (ενδιαφερόμενων μερών και πρωτοβουλιών πολιτών).
1.jpg

Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Διάσωση του Κύριου Κρατικού Δάσους Σωτήρας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ