19 καινούργιες λιμουζίνες έρχονται τον Φεβρουάριο του 2020

Το απαιτούμενο κονδύλι, ύψους €650.000, έχει ήδη αποδεσμευτεί από τη Βουλή.

Article featured image
Article featured image

Για τις 19 καινούργιες λιμουζίνες που παραγγέλθηκαν και θα παραληφθούν τον Φεβρουάριο του 2020 το απαιτούμενο κονδύλι έχει αποδεσμευτεί από τη Βουλή.

Μετά από δημόσιο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε οι καινούργιες λιμουζίνες θα είναι της σουηδικής μάρκας Volvo και, συγκεκριμένα, το μοντέλο S90 2.0D D4. Η κάθε λιμουζίνα θα κοστίσει στο δημόσιο €29.150 πλέον ΦΠΑ (€28.500 η αγορά και €650 η συντήρηση για πέντε χρόνια).

Οι καινούργιες λιμουζίνες θα αντικαταστήσουν, μεταξύ άλλων, τα οχήματα του Προέδρου της Βουλής, του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου και των γενικών διευθυντών των υπουργείων και της Βουλής. Φυσικά, δεν αποκλείεται οι καινούργιες λιμουζίνες να παραχωρηθούν στους υπουργούς και οι κρατικοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες να λάβουν τις μεταχειρισμένες λιμουζίνες που χρησιμοποιούν σήμερα οι υπουργοί, οι οποίες παραλήφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών, η αγορά καινούργιων λιμουζινών κρίθηκε επιβεβλημένη, με σκοπό, αφενός, την κάλυψη νέων αναγκών και, αφετέρου, την απόσυρση υφιστάμενων λιμουζινών που κρίθηκαν ακατάλληλες λόγω του ότι είναι μεγάλης ηλικίας, είναι οικονομικά ασύμφορες και εκπέμπουν υψηλά επίπεδα ρύπων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ