Όταν παρουσιάστηκε το νόμισμα-πρόδρομος του ευρώ

Στις 13 Μαρτίου του 1979, η Ευρώπη «δημιουργεί» τον πρόδρομο του ευρώ.

Πρόκειται για το πρώτο (λογιστικό) νόμισμα της Ευρώπης.

Ονομάζεται ECU (Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα), δεν κυκλοφορεί στη φυσική μορφή του, αλλά αποτελεί τον πρόδρομο του Ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ήταν ένα εικονικό νόμισμα που χρησιμοποιείτο ως λογιστική μονάδα.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, τα κράτη μέλη συμφωνούν να διατηρούν το νόμισμά τους εντός καθορισμένου περιθωρίου διακύμανσης.

Αυτή ήταν η αρχή του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ECU_1979-770x470.jpg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ