Για πρώτη φορά στην Κύπρο τα Cyprus Responsible Business Awards 2019

Ο Εκδοτικός Οίκος Δίας και η Τηλεόραση Σίγμα σε συνεργασία με την Boussias Communications, διοργανώνουν, για πρώτη φορά, τα Cyprus Responsible Business Awards 2019, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τα έργα, τις ιδέες και τις συνεργασίες πίσω από τη δέσμευση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της Κύπρου στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Article featured image
Article featured image
Τα βραβεία αφορούν τις ακόλουθες ενότητες:

- Αριστεία στη Συνεργασία: Η ενότητα θα αναδείξει παραδείγματα αριστείας σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας επιχειρήσεων με την Τοπική Κοινότητα, τις ΜΚΟ, Συνεργασίες B2B καθώς και με Ακαδημαϊκούς Φορείς.

- Πρότυπο Επένδυσης: Η ενότητα θα επιβραβεύσει έργα βραχυπρόθεσμης & μακροπρόθεσμης επένδυσης, ανταπόκρισης σε έκτακτη ανάγκη, ενίσχυσης επιχειρηματικότητας & απασχόλησης.

- Εργαζόμενοι: Η ενότητα θα αναδείξει πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν έμπρακτα για το πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης.

- Βιώσιμη Ανάπτυξη: Επιβράβευση πρωτοβουλιών σε βασικούς πυλώνες όπως είναι η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Διαχείριση Ενέργειας και Αποβλήτων, η Εταιρική Διακυβέρνηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, και άλλα.

- Αριστεία στην Επικοινωνία: Βράβευση ενεργειών και προγραμμάτων επικοινωνίας που παρουσιάζουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή την ενίσχυση της φήμης του φορέα.

- Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Αναδεικνύοντας ανά κατηγορία επιχείρησης τα πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα προγράμματα που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Cause Advocacy: Η ενότητα θα εξετάσει την προσπάθεια κάποιων επιχειρήσεων να αναδείξουν σκοπούς που έχρηζαν διάδοσης, αναγνώρισης και ευρύτερης προβολής.

- Τεχνολογία: Η ενότητα αυτή σκοπεύει να αναδείξει την τεχνολογία ως μοχλό για την βιώσιμη ανάπτυξη.

- ΜΚΟ της Χρονιάς: Ανάδειξη συλλόγων και ιδρυμάτων που επιδεικνύουν συνεπές έργο, ισχυρό αντίκτυπο, συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα στοιχεία.


RBA Aw CY_900x450.png


Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Η υποβολή των Υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ η Τελετή Απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.

Για να δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία, τους όρους συμμετοχής και όλες τις πληροφορίες, επισκεφθείτε το site των βραβείων www.responsiblebusinesscy.com.

Διοργανωτές: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ και η Boussias Communications
Υποστηρικτές: Coneq & Landas
Xορηγός επικοινωνίας: Economy Today

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ