Δύο Υπουργεία στην Κύπρο αναλαμβάνουν να βελτιώσουν τον αέρα που αναπνέουμε

Αλήθεια λέμε, στη σκόνη που αναπνέουμε!

Article featured image
Article featured image


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, διαμορφώνουν και υλοποιούν πολιτικές που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου, όπως σημειώνει υπόμνημα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, το θέμα που επέλεξε ο ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019 είναι «Νικήστε την Ατμοσφαιρική Ρύπανση», στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και παράλληλα στον μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία.

Για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη μείωση των πρόωρων θανάτων που επιφέρει η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο ΟΗΕ προωθεί μέσα από διεθνείς συμφωνίες την υιοθέτηση νέων ποσοστών μειώσεων των ετήσιων εθνικών εκπομπών ρύπων.


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχεδιάζει και συντονίζει την υλοποίηση πολιτικών για μείωση των αέριων ρύπων. Έχουν τεθεί στόχοι για μείωση της εκπομπής αερίων ρύπων ανά αέριο που περιλαμβάνεται στο σχετικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο. «Ενόψει των υποχρεώσεων και προκλήσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συντονίζει την προσπάθεια για τον εθνικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει να επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων σε σχέση με τις εκπομπές του 2005 (στόχος για μείωση εκπομπών 83% για το διοξείδιο του θείου, 44% για τα οξείδια του αζώτου, 45% για τις οργανικές πτητικές ενώσεις πλην του μεθανίου, 10% για την αμμωνία και 46% για τα αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο 2.5μm)», σημειώνεται.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συντονίζει την προσπάθεια για τον εθνικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει στην Κύπρο να κινηθεί αποφασιστικά προς την κάλυψη του εθνικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% μέχρι το 2030, σε σχέση με το 2005. Ο στόχος αυτός προκύπτει από την παγκόσμια Συμφωνία του Παρισιού, αλλά και το σχετικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Εκτιμάται ότι, για την επίτευξη των νέων αυτών στόχων θα απαιτηθούν αλλαγές κυρίως στον τομέα της ενέργειας, με διείσδυση καθαρότερων καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου), με προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και με διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπρόσθετα, η μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών θεωρείται κρίσιμης σημασίας και αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων με αφορμή την 5η Ιουνίου, που έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως «Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος», με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ