Τρεις κόκκινες, τρεις κίτρινες και έξι πράσινες κάρτες για την Κύπρο

Έξω (δεν) πάμε καλά!

Article featured image
Article featured image

«Οι προσπάθειες αποδίδουν, αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις» σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση των Κρατών Μελών της ΕΕ με το κοινοτικό δίκαιο το 2018, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που εξέδωσε σήμερα η Κομισιόν, τη στιγμή που ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς καταγράφει 153 πράσινες, 137 κίτρινες και 59 κόκκινες κάρτες, οι οποίες χαρακτηρίζουν εξαιρετικές (πράσινο), μέσες (κίτρινο) ή κάτω από τον μέσο όρο (κόκκινο) επιδόσεις τους. Η Κύπρος έχει 3 κόκκινες κάρτες (δημόσιες συμβάσεις, EU Pilot, άμεσες ξένες επενδύσεις), τρεις κίτρινες (μεταφορά, παραβάσεις, επαγγελματικά προσόντα) και 6 πράσινες.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της Κύπρου στην ενιαία αγορά η Κομισιόν καταγράφει τα εξής:

Το λεγόμενο έλλειμμα μεταφοράς στην Κύπρο είναι: 1,4% (τελευταία έκθεση: 1,1%) - Αύξηση κατά 0,3 της μονάδας μετά από τεράστια μείωση με 1,6 ποσοστιαίες μονάδες πριν από ένα χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Κύπρος πρόκειται να επιστρέψει κάτω από το όριο του 1%.

Το έλλειμμα της Κύπρου είναι το 2ο υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών και διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Επιπλέον, η Κύπρος έχει μεταφέρει μόνο 13 από τις 23 οδηγίες (56%) με ημερομηνία μεταφοράς εντός 6 μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης υπολογισμού (1.6.2018 - 30.11.2018). Αυτό δείχνει ότι αυτό το κράτος μέλος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στην παρακολούθηση της έγκαιρης μεταφοράς των οδηγιών που αφορούν την ενιαία αγορά, αν και με μέτρια καθυστέρηση. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 0,7%. Προτεινόμενος στόχος στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά είναι 0,5%.

Σε ό,τι αφορά τις μη καθυστερημένες οδηγίες αυτές ήταν 14 (τελευταία έκθεση: 11), συμπεριλαμβανομένων 3 οδηγιών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Καμία οδηγία δεν είναι καθυστερεί περισσότερο από 2 χρόνια και η μέση καθυστέρηση αγγίζει τους 5,8 μήνες (τελευταία έκθεση: 5,3 μήνες).

Σημειώνεται ότι η διάρκεια των υποθέσεων της Κύπρου είναι καλή κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, η Κύπρος δεν έχει καθυστερημένη οδηγία οφειλόμενη για 2 χρόνια ή περισσότερο και το μεγαλύτερο μέρος αφορά εκκρεμείς οδηγίες (10/14) για λιγότερο από 6 μήνες. Ο μέσος όρος ΕΕ είναι 8,4 μήνες.

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα συμμόρφωσης αυτό ανήλθε στο 0,6% (τελευταία έκθεση: 0,0%) και η Κύπρος είναι ένα από τα 3 κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη αύξηση (0,6%) αφού έφτασε σε τέλεια βαθμολογία τον Δεκέμβριο του 2017. Με 6 οδηγίες η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και πλησίον του προτεινόμενου στόχου του 0,5%.

Μέσος όρος ΕΕ το 0,8% - προτεινόμενος στόχος στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά 0,5%

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις καταγράφονται 18 (9 νέες υποθέσεις, εκ των οποίων 4 στον τομέα των μεταφορών και 6 υποθέσεις Περατώθηκαν (τελευταία έκθεση: 15 εκκρεμείς υποθέσεις - αύξηση κατά 3 περιπτώσεις). Η Κύπρος δεν έχει τόσες πολλές σχετικές με την ενιαία αγορά από το Μάιο του 2008, αλλά εξακολουθεί να είναι μεταξύ των κρατών μελών, με τον μικρότερο αριθμό παραβάσεων πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ ( 25 περιπτώσεις ).

Προβληματικοί τομείς παραμένουν οι μεταφορές (6 περιπτώσεις) και το περιβάλλον (4) , δηλαδή το 56% όλων των εκκρεμών υποθέσεων.

Η μέση διάρκεια των διαδικασιών επι παραβάσει είναι 25,6 μήνες για τις 17 υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί στο Δικαστήριο (τελευταία έκθεση: 33,6 μήνες) , με σοβαρή μείωση κατά 8 μήνες και τώρα η Κύπρος αποτελεί το κράτος μέλος με τον 5ο χαμηλότερο μέσο όρο διάρκειας (από την 11η θέση το Δεκέμβριο του 2017). Αυτή η μείωση της διάρκειας οφείλεται στο γεγονός ότι η Κύπρος πρόσθεσε 9 νέες περιπτώσεις ( με διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών) για το μέτριο ανεκτέλεστο υπόλοιπο και κατόρθωσε να επιλύσει 5 περιπτώσεις, με μέση διάρκεια 31,6 μηνών. (Μέσος όρος ΕΕ: 38,1 μήνες).

Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις αυτή φτάνει τους 22,8 μήνες (τελευταία έκθεση: 23,1 μήνες), μείωση κατά 0,3 μήνες.

Γενικώς η έκθεση για το σύνολο των Κ-Μ καταγράφει ελαφρά αύξηση (κατά 0,8 %) των εκκρεμών υποθέσεων επί παραβάσει σε σύγκριση με τις 1559 υποθέσεις το 2017. Έτσι, ο αριθμός των υποθέσεων επί παραβάσει, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο πενταετίας το 2016, άρχισε να σταθεροποιείται στο 5 % το 2018 . Μεταξύ άλλων, οι κύριοι τομείς πολιτικής αφορούσαν το περιβάλλον, την κινητικότητα και τις μεταφορές, καθώς και την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ. Κάθε φορά που δεν εφαρμόζεται ορθά το δίκαιο της ΕΕ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στερούνται τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Στον τομέα του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, η Επιτροπή συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα, όσον αφορά τις οριακές τιμές για τα σωματίδια PM10 και το διοξείδιο του αζώτου (NO2), καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι όσον αφορά τις υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς, η Κύπρος, το Βέλγιο, και η Ισπανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, ενώ τον μικρότερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων είχαν η Εσθονία, η Δανία και η Ιταλία. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων για μη ορθή μεταφορά και/ή εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ενώ η Εσθονία είχε τον χαμηλότερο συνολικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων πέρυσι. Οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες νέες διαδικασίες επί παραβάσει το 2018 ήταν η εσωτερική αγορά της ΕΕ, η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, καθώς και η κινητικότητα και οι μεταφορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ