Απ’ όλα έχει το καζαντί, ακόμα και ζώα

Σε μια περίπτωση «έκοψαν» σε ιδιοκτήτη καζαντί 4 εξώδικα πρόστιμα των 85 ευρώ, το ίδιο βράδυ, αλλά αυτός παρέμεινε στον χώρο συνεχίζοντας τη «δουλειά» του.

Απ’ όλα έχει το καζαντί, ακόμα και ζώα

Σε μια περίπτωση «έκοψαν» σε ιδιοκτήτη καζαντί 4 εξώδικα πρόστιμα των 85 ευρώ, το ίδιο βράδυ, αλλά αυτός παρέμεινε στον χώρο συνεχίζοντας τη «δουλειά» του.

Article featured image
Article featured image

Αυτό αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στα ΜΜΕ το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, το οποίο όπως αναφέρει έχει εντοπίσει εδώ και αρκετά χρόνια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δυστυχώς κατάντησε ανάχωμα και ανασταλτικός παράγοντας όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και ιδιαίτερα σε εκείνες στις περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν κατασχέσεις ζώων.


Kazanti.jpg


Συγκεκριμένα, το άρθρο 31(1( (ζ) του περί ευημερίας και προστασίας νόμου 46(Ι)1994 αναφέρει: «να προβαίνουν σε συντηρητική κατάσχεση και/ή κατακράτηση οποιουδήποτε ζώου σε σχέση με το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο υποστατικό υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής προσώπου μέχρις ότου η τύχη του ζώου και οι δαπάνες συντήρησης του αποφασιστούν οριστικά από το δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα».

«Η προαναφερόμενη νομοθεσία μάς δείχνει ξεκάθαρα ότι ενώ η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της και καταγγέλλει τους παρανομούντες (βάσει των περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμος (ΚΕΦ.151), όταν όμως θα πρέπει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο άρθρο (όπως και το κτηνιατρείο ή η Τοπική Αρχή) δεν μπορεί να το πράξει (σ.σ. την κατάσχεση) αφού δεν υπάρχουν οι ανάλογοι νόμιμοι χώροι για την κράτηση των ζώων και έτσι οι παρανομούντες μπορεί μεν να πληρώσουν ένα πρόστιμο, στην ουσία όμως μένουν στα απυρόβλητο και συνεχίζουν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου δέχτηκε και φέτος αρκετές καταγγελίες σε σχέση με το Καζαντί, δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι ενώ ενθαρρύνουμε τους πολίτες να καταγγέλλουν εκείνους που παρανομούν τελικά στο τέλος της ημέρας κάποιοι καταφέρνουν να διαφεύγουν της νομοθεσίας γιατί το κράτος δεν έχει φροντίσει (ακόμα) να έχει χώρους όπου θα κατακρατούνται ζώα τα οποία κατάσχονται ή πρέπει να κατάσχονται για διάφορους λόγους.

Για τον λόγο αυτό καλούμε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης όπως βρουν επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί με την υπάρχουσα κατάσταση θεωρούμε ότι ενώ υπάρχει μεν νομοθεσία, τα χέρια της αστυνομίας είναι δεμένα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα σχετικά άρθρα γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρανομεί το ίδιο το κράτος την ώρα που οι πραγματικά παρανομούντες αφήνονται ελεύθεροι και στο απυρόβλητο».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ