Σχέδιο εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών στα κατεχόμενα χωριά τους

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι νεαρά ζευγάρια Ελληνοκύπριων και μέλη της Μαρωνίτικης Κοινότητας ηλικίας μέχρι 45 ετών.

Article featured image
Article featured image

Φωτογραφία: Θεοδώρα Ιακώβου από το άρθρο με την επίσκεψή μας στην Καρπασία
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ανακοινώνει την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο Εγκατάστασης Νεαρών Ζευγαριών στα Κατεχόμενα Χωριά τους» που σκοπό έχει την παροχή οικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια για εγκατάσταση στα κατεχόμενα χωριά τους και την αναζωογόνηση, διατήρηση και ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι νεαρά ζευγάρια Ελληνοκύπριων και μέλη της Μαρωνίτικης Κοινότητας ηλικίας μέχρι 45 ετών που έχουν συνάψει είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό γάμο ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης Νομοθεσίας και πρόκειται να εγκατασταθούν και να διαμένουν μόνιμα ως συγκροτημένη οικογένεια στο κατεχόμενο χωριό τους τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας (αφού προηγηθεί σχετική αίτησή τους), υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημό σιο Βοήθημα.

Στους δικαιούχους του Σχεδίου θα παραχωρείται, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

(α) ποσό μέχρι και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) για οικογένειες με παιδιά μέχρι 18 ετών και μέχρι και δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για οικογένειες χωρίς παιδιά, ως οικονομική βοήθεια για σκοπούς στέγασης της οικογένειας.

Η βοήθεια θα παραχωρείται σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση (ποσοστό 50%) θα καταβάλλεται μόλις οι οικογένειες εγκατασταθούν στην κατεχόμενη κοινότητα και η δεύτερη (ποσοστό 50%) όταν συμπληρώσουν έξι μήνες μόνιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους.

Το ύψος του ποσού της βοήθειας που θα παραχωρείται θα αποφασίζεται ανάλογα με τον προγραμματισμό της κάθε οικογένειας για ανέγερση ή επιδιόρθωση / συντήρηση κατοικίας και νοουμένου ότι οι αιτητές δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη χορηγία ή επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

(β) ποσό μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), ως εφάπαξ οικονομική βοήθεια για αγορά οικοσκευών και άλλων αναγκαίων ειδών, όταν συμπληρώσουν έξι μήνες μόνιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους.

(γ) εφάπαξ ή με δόσεις ποσό μέχρι και €3.000 που θα καταβάλλεται μόλις οι οικογένειες εγκατασταθούν στην κατεχόμενη κοινότητα ως οικονομική βοήθεια για σκοπούς επαγγελματικής αποκατάστασης/οικονομικής δραστηριοποίησης των δικαιούχων (δημιουργία μικρής βιοτεχνίας ή επιχείρησης), που θα μπορούσε να συνδέεται με το Σχέδιο Παροχής Ειδικής Ενίσχυσης σε Εγκλωβισμένους Νέους Γεωργούς και Οικονομικής Βοήθειας σε Εγκλωβισμένους Αλιείς και Αγροβιοτέχνες, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εφόσον δεν είναι δραστηριοποιημένο οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας στις ελεύθερες περιοχές.

Πρόσθετα, αφού οι οικογένειες συμπληρώσουν ένα χρόνο μόνιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα που παραχωρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Επανεγκατάστασης στα Κατεχόμενα, για όσο χρονικό διάστημα πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και αποδεδειγμένα συνεχίζουν τη μόνιμη και συνεχή διαμονή τους στο κατεχόμενο χωριό τους.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για τις πρόνοιες και τους όρους του Σχεδίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων στην Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 56, 3ος όροφος, 1082 Λευκωσία ή στον τηλεφωνικό αριθμό 22400108.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ