ΤΕΠΑΚ: Μείωση των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής σε παιδιά που έκαναν βιολογική διατροφή

Το επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE δημοσίευσε τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής ORGANIKO σχετικά με την επίδραση της βιολογικής διατροφής στην υγεία των παιδιών.

Article featured image
Article featured image

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον μια βιολογική διατροφή 40 ημερών θα μπορούσε να μειώσει την έκθεση σε κοινά φυτοφάρμακα (π.χ. 3-PBA) και να επηρεάσει τα επίπεδα των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες/φλεγμονής (π.χ. 8-OHdG) σε παιδιά δημοτικού.

Χαμηλότερο χημικό φορτίο φυτοφαρμάκων και παράλληλη μείωση των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής μετά από μια συστηματική βιολογική διατροφή σε παιδιά.

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Emory δημοσίευσε τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής ORGANIKO σχετικά με την επίδραση της βιολογικής διατροφής στην υγεία των παιδιών. Τα αποτελέσματα της δοκιμής δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον μια βιολογική διατροφή 40 ημερών θα μπορούσε να μειώσει την έκθεση σε κοινά φυτοφάρμακα (π.χ. 3-PBA) και να επηρεάσει τα επίπεδα των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες/φλεγμονής (π.χ. 8-OHdG) σε παιδιά δημοτικού.

Τα πειραματικά αποτελέσματα της έρευνας ORGANIKO έδειξαν: i) το όφελος της βιολογικής διατροφής στη σημαντική μείωση του φορτίου των φυτοφαρμάκων (πυρεθροειδή και νεονικοτινοειδή) και ii) σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής που αποδόθηκαν στο μειωμένο χημικό φορτίο φυτοφαρμάκων σε υγιή παιδιά ηλικίας 10-12 ετών στην Κύπρο. Τέτοιοι βιοδείκτες οξειδωτικού στρες / φλεγμονής θεωρούνται ως δείκτες πρώιμης φάσης για χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου II ή ο καρκίνος.


organiko12.jpg

organiko13.jpg


Περίπου 150 παιδιά (11-12 χρόνων), από 6 σχολεία στην Κύπρο, ακολούθησαν τη συνηθισμένη διατροφή τους για 40 ημέρες (συμβατική διατροφή, κατά την οποία φρούτα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων) και για άλλες 40 ημέρες ακολούθησαν μια βιολογική διατροφή που παρεχόταν από πιστοποιημένο βιολογικό εστιατόριο. Η συμμόρφωση των παιδιών με τη βιολογική διατροφή αξιολογήθηκε ως υψηλή (≥ 90%).

Με βάση τη μέχρι στιγμής παγκοσμίως δημοσιευμένη βιβλιογραφία για τη σχέση βιολογικών τροφίμων και υγείας, τα πλεονεκτήματα της μελέτης ORGANIKO είναι τα εξής: i) μεγάλο μέγεθος δείγματος (~ 150 παιδιά) και ii) μεγάλη χρονική διάρκεια παρέμβασης (έως και 40 ημέρες).

H έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου ORGANIKO LIFE+ (www.organikolife.com), που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων παιδιών και των γονέων τους, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ερευνητικού στόχου» αναφέρει η ομάδα των ερευνητών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα:

διαβάστε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημοσίευσης στο ερευνητικό περιοδικό PLOS ONE στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219420


επικοινωνήστε με την ερευνητική ομάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ