Δημόσια συζήτηση για το «Σχολείο του Μέλλοντος»

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνουν, στις 17 Ιανουαρίου 2020, μεταξύ 14:30 - 18:00, ανοιχτή συζήτηση με θέμα το «Σχολείο του Μέλλοντος».

Article featured image
Article featured image

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία και διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Innovative Learning Environments 2020.

Επιδίωξη της εκδήλωσης είναι να διατελέσει ένα φόρουμ για την καταγραφή και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για τη μορφή που θα πρέπει να έχει το σχολείο του μέλλοντος στο νησί μας αλλά και για τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για το σκοπό αυτό, στις εργασίες της εκδήλωσης θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι του ΥΠΠΑΝ, εκπαιδευτικών οργανώσεων και οργανώσεων γονέων καθώς και ακαδημαϊκοί, ερευνητές και μαθητές παρουσιάζοντας το όραμα τους για το σχολείο του μέλλοντος.

Η ανοιχτή συζήτηση σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου Innovative Learning Environments 2020 το οποίο περιλαμβάνει τη διοργάνωση κατά τη διάρκεια του χρόνου μας σειράς από δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις που θα καλύψουν διάφορους πυλώνες και θεματικές της εκπαίδευσης. Στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις αυτές θα προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων της παιδείας.

Τα πορίσματα των συζητήσεων αυτών θα καταγραφούν και θα σταλούν στο ΥΠΠΑΝ, την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και σε όλους τους ενδιαφερομένους συμβάλλοντας στην προώθηση ενός ουσιαστικού, διαρκή και εποικοδομητικού διαλόγου για την Παιδεία που θα βοηθήσει στην συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ