Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

Πότε ξεκινά η ανανέωση, ποια είναι η τελευταία ημερομηνία, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνεται και πότε Αστυνομία και ΤΟΜ θα ξεκινήσουν ελέγχους και καταγγελίες.

Article featured image
Article featured image

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η ημερομηνία έναρξης ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η 7η Ιανουαρίου 2020 (ημέρα Τρίτη).

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Τρίτη 10.3.2020 (χωρίς επιβάρυνση).

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 1ο τρίμηνο του 2020:

Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Τρίτη 7.1.2020 –

(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy

(β) σε Εμπορικές Τράπεζες,

(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

(δ) στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,

(ε) στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.Με βάση τη νομοθεσία, σε ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά από την Τρίτη 10.3.2020 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει την Τετάρτη 11.3.2020 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:

-Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ

-Ασφάλεια

Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το έτος 2019 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2020 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ12Α. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στα γραφεία του ΤΟΜ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, των ΚΕΠ, στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ