Τι ισχύει για όσους θα δώσουν εξετάσεις και πρέπει να μεταβούν σε άλλη επαρχία

Εξαιρούνται ή δεν εξαιρούνται;

Article featured image
Article featured image

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι επιτρέπεται η μετάβαση μεταξύ Επαρχιών προσώπων, τα οποία θα παρακαθήσουν σε εξετάσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  1. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9 π.μ. – 12 μ.

Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών: Η εν λόγω εξέταση διεξάγεται σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας, για τους αιτητές των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, και της Λεμεσού για τους αιτητές των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.

  1. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Εξέταση σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους: Διεξάγονται σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Αμμοχώστου και της Πάφου.

  1. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 2.30 μ.μ. – 4.00μ.μ.

Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα πρόσωπα που θα παρακαθήσουν στις πιο πάνω εξετάσεις να προσκομίζουν το δελτίο συμμετοχής τους στην εξέταση, καθώς και το δελτίο ταυτότητάς τους.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ