Δείτε τον πίνακα των νέων χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου

Τι θα πληρώνουν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες από την 1η Φεβρουαρίου 2021 για καταθέσεις, κάρτες και εξαργύρωση επιταγών.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει προβεί σε αναθεώρηση των προμηθειών και των χρεώσεων για υπηρεσίες και λογαριασμούς των πελατών της.

Οι αναθεωρήσεις θα έχουν ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου του 2021.

Η Τράπεζα στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την επικείμενη αναθεώρηση στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων, έχετε το δικαίωμα, πριν την έναρξη αυτής, να τερματίσετε τους Λογαριασμούς Πληρωμών που διατηρείτε με την Τράπεζα. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση αναφορικά με τον τερματισμό των Λογαριασμών Πληρωμών σας.

Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε την Τράπεζα για τη μη αποδοχή από εσάς των επικείμενων τροποποιήσεων και δεν τερματίσετε τους Λογαριασμούς Πληρωμών που διατηρείτε με την Τράπεζα μέχρι την 1 η Φεβρουαρίου 2021, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις επικείμενες τροποποιήσεις του Καταλόγου Προμηθειών και Χρεώσεων.

Οι αναθεωρήσεις των χρεώσεων για τους λογαριασμούς πληρωμών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Νομικές Οντότητες και πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα.

Οι πίνακες με τις χρεώσεις και προμήθειες που έχουν αναθεωρηθεί είναι οι παρακάτω:

bank.jpg

bank0.jpg

bank1.png

bank2.jpg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ