«Μάθε για την ΚΑΠ» και μάθε πως ξεκίνησε ο μαθητικός διαγωνισμός Δημοτικής εκπαίδευσης

Ξεκινά ο μαθητικός διαγωνισμός Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη ζωή μας.

Article featured image
Article featured image

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, με τίτλο «Μάθε για την ΚΑΠ», που υλοποιείται από το SigmaLive και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνεται μαθητικός διαγωνισμός για παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός αυτός έχει λάβει την έγκριση της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατανόηση από μέρους των μαθητών του σημαντικού ρόλου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στις ζωές όλων μας, εξασφαλίζοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, στηρίζοντας τον γεωργικό τομέα, προστατεύοντας το περιβάλλον και διατηρώντας την ύπαιθρο ζωντανή.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, που φοιτούν σε σχολεία τόσο του δημόσιου τομέα όσο και των αναγνωρισμένων σχολείων του ιδιωτικού τομέα. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ατομικά ή σε ομάδα, με μέγιστο αριθμό συμμετοχής ανά ομάδα τους 4 μαθητές. Ο διαγωνισμός είναι προαιρετικός και αναμένεται να διεξαχθεί σε εθελοντική βάση και αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (είτε ατομικά είτε ομαδικά, όπως αναφέρεται πιο πάνω) αναμένεται να υποβάλουν ένα έργο τέχνης, μία ζωγραφιά, μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, ώστε να προωθούν την πολύπλευρη συμβολή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.

Lorida -1000x137-2.png


Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021, θα βραβευτεί ένα έργο. Το βραβείο θα αποτελείται από φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής των νικητών (κουπόνι/voucher) με μέγιστο κόστος ανά ομάδα €500. Επίσης, σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα της εκστρατείας μας.

Η κάθε ομάδα αναμένεται να υποβάλει ηλεκτρονικά το έντυπο υποβολής συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα (Όροι Διαγωνισμού-Παράρτημα Ι) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cap@sigmalive.com. Το πρωτότυπο έντυπο υποβολής με την πρωτότυπη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα μαζί με τη φωτογραφία, ζωγραφιά (σε έντυπη μορφή) και το βίντεο σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένο σε USB/DVD θα αποστέλλονται στα γραφεία του SigmaLive, Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Συμμετοχή στο Διαγωνισμό ″Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στη ζωή μας″, βαθμίδα εκπαίδευσης. Τμήμα Καινοτομίας & Ανάπτυξης».


131499216_445015276867402_6911656034101124520_n.jpg


Ο διαγωνισμός για τη δημοτική εκπαίδευση ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου κι αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου 2021.

Οι πλήρεις όροι του διαγωνισμού για τη Δημοτική Εκπαίδευση είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.learnaboutcap.com/diagonismos.html.


Επίσης, εντός των όρων του διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική κι έχει δημιουργηθεί τόσο από την ΕΕ όσο και στο πλαίσιο της εκστρατείας επικοινωνίας «Μάθε για την ΚΑΠ». Επισκεφτείτε επίσης το εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:
https://learnaboutcap.education/

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το cap@sigmalive.com ή στη σελίδα μας στο Facebook @learnaboutcap.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ