Πόσο θα μας στοιχίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για φέτος;

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κάνει τη σούμα συγκρίνοντας τιμές υπεραγορών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο των σκοπών της ιδρύσεώς του, που είναι η προστασία και η πληρέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών, διενήργησε έρευνα για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Η έρευνα διεξάχθηκε από τις 10 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2020.

Έγιναν συνολικά τρεις τιμοληψίες λιανικών τιμών. Τα σημεία πώλησης απ’ όπου λήφθηκαν οι τιμές, ήταν οι τέσσερεις μεγαλύτερες υπεραγορές στη Λευκωσία, τέσσερις μικρότερες υπεραγορές και ένα συνοικιακό κατάστημα. Σημειώνεται ότι η έρευνα κάλυψε μόνο τη Λευκωσία και περιλάμβανε συνολικά 35 είδη τροφίμων και ποτών.

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί το κόστος ενός χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2020 και όχι για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων σημείων πώλησης. Επιπρόσθετα, η έρευνα άρχισε ενωρίς για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τιμές διαφοροποιούνταν όσο πλησίαζε η μέρα των Χριστουγέννων και αν κάποιες προσφορές προϊόντων θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η έρευνα επεξεργάστηκε τα στοιχεία με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για έξι άτομα.

Στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού λήφθηκαν υπόψη και οι αναγκαίες ποσότητες κάθε είδους που συνήθως χρειάζεται μια εξαμελής οικογένεια. Ένα επιπρόσθετο κόστος 5% στο σύνολο του κόστους προστέθηκε για τα διάφορα συμπληρωματικά είδη που χρειάζονται στο τραπέζι, όπως, νερό, λεμόνια, άλας, λάδι, ξύδι, χαρτοπετσέτες κ.ά. Λεπτομερείς πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία, φαίνονται στους αναλυτικούς πίνακες που επισυνάπτονται.


82cedacb-50f8-475f-8ee7-e5a8014a37d8_1920x1080.jpg


Βασικά στοιχεία και συμπεράσματα της έρευνας:

  1. Το συνολικό κόστος ενός τραπεζιού για μια τετραμελή οικογένεια στη Λευκωσία υπολογίζεται στα €156 ευρώ και για την εξαμελή οικογένεια €224 ευρώ.
  2. Δεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις στα προϊόντα της έρευνας από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου που διάρκεσε η έρευνα.
  3. Αριθμός ειδών που περιλάμβανε η έρευνα προσφέρονταν σε τιμές προσφοράς. Οι τιμές προσφοράς διατηρήθηκαν από την αρχή της έρευνας μέχρι το τέλος της και γι’ αυτό και λήφθηκαν υπόψη στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ως είχαν.
  4. Οι μόνες τιμές που αναμένεται ότι πιθανόν να διαφοροποιηθούν μέχρι τα Χριστούγεννα είναι οι τιμές των λαχανικών αν και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση μέχρι τα Χριστούγεννα.
  5. Για το 2020, σε σύγκριση με το 2019, παρατηρήθηκε μια γενική μέση μείωση των τιμών που περιλαμβάνονται στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι κατά 5%. Αναλυτικά στοιχεία φαίνονται στο πίνακα που επισυνάπτεται.

Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στα χριστουγεννιάτικα εδέσματα, αλλά επειδή τα είδη αυτά μπορούν να διαφέρουν αισθητά από την άποψη των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί η σύγκρισή τους αξιόπιστη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ