Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Λευκωσία με θέμα τις «ανοικτές σχέσεις»

Ανοικτή πρόσκληση από τις «Ανοικτές Παρτιτούρες», μια ανοικτή κοινότητα ανοικτών συζητήσεων, για μια συζήτηση με τίτλο «Ανοικτές Σχέσεις», όπου θα εξεταστεί το ανοικτό (πολυγαμικό) μοντέλο συναισθηματικών/ερωτικών σχέσεων.

Article featured image
Article featured image

Η πρότυπη πλατφόρμα ανοικτών συζητήσεων και πληροφόρησης Open Scores / Ανοικτές Παρτιτούρες, διεξάγει νέους κύκλους συζητήσεων και αναζητήσεων.

Αναφέρει η ανακοίνωση για τη συζήτηση:

Το θέμα «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» εξετάζει το ανοικτό (πολυγαμικό) μοντέλο συναισθηματικών / ερωτικών σχέσεων, την επιρροή του στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας, τον ψυχολογικό δυναμισμό που καθορίζει την λειτουργία του και αναλύει τις κοινωνικές προεκτάσεις που δημιουργεί η υιοθέτησή του. Τοποθετείται συγκριτικά με το υπερτερούν μοντέλο κλειστών (μονογαμικών) σχέσεων, χωρίς να επιδιώκει αναγκαστική ρήξη και χωρίς να προτείνει δογματικές και απολυταρχικές θέσεις.


Παρασκευή 28 Φεβρουαρίο, Nasty Cat, Λευκωσία, 19.00-23.00.


Φωτογραφία:
Prince Akachi / Unsplash

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ