Θα το σώσουμε τελικά το δάσος στον Δελίκηπο; [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Θα γίνει λατομείο στην επαρχία Λάρνακας; Θα κοπούν δέντρα; Αν ναι, πότε θα υλοποιηθούν τα σχέδια; Έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση; Ποιες περιοχές ερευνώνται;

Article featured image
Article featured image

Οι φωτογραφίες από την περιοχή Δελίκηπου που αναρτήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο διαδίκτυο, με τη λεζάντα «αυτή είναι η δασική περιοχή που σχεδιάζουν να καταστρέψουν με σκοπό να δημιουργήσουν λατομείο», μας έκαναν να ανατρέξουμε στην τελευταία ανακοίνωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας.

-Θα γίνει λατομείο στην επαρχία Λάρνακας;


-Θα κοπούν δέντρα;


-Αν ναι, πότε θα υλοποιηθούν τα σχέδια;


-Έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση;


-Ποιες περιοχές ερευνώνται;

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από το Δάσος Δελίκηπου, που είναι μια από τις υποψήφιες περιοχές για τη δημιουργία λατομείου, και παρακάτω διαβάστε την τελευταία ενημέρωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας.

deli2.jpg

deli3.jpg

deli4.jpg

deli5.jpg

deli6.jpg

deli1.jpg


Να σημειώσουμε πως η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη (4/2).

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης διευκρινίζει ότι το θέμα αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας για κάλυψη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών σε λατομικά υλικά της εν λόγω Επαρχίας, όταν θα πλησιάσει η εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων, κάτι που εκτιμάται πως θα γίνει σε περίοδο περίπου είκοσι ετών, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Για σκοπούς ορθής και αντικειμενικής ενημέρωσης του κοινού πληροφορούμε πως η ανάγκη αυτή προέκυψε ως συμπέρασμα της στρατηγικής μελέτης για την αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων της Κύπρου, που ολοκληρώθηκε το 2004 και καλύπτει την περίοδο έως το 2025. Η ανάγκη αυτή επανεξετάστηκε το 2011 από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς και της οποίας οι εργασίες συντονίζονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, μετά από σχετικές οδηγίες της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες για την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας.

Ενόψει των πιο πάνω, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εκπόνησε σχετικές μελέτες για καθορισμό περιοχών με κατάλληλο πέτρωμα για σκοπούς κάλυψης μελλοντικών αναγκών σε λατομικά υλικά. Ερευνήθηκαν αρχικά έξι περιοχές, από τις οποίες οι τρείς απορρίφθηκαν σε πρώτο στάδιο, κυρίως λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Για τις υπόλοιπες τρεις περιοχές εκπονήθηκαν λεπτομερείς μελέτες, με ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και εκπόνηση εργαστηριακών δοκιμών και καθορίστηκε η ποσότητα και η ποιότητα του αποθέματος σε κατάλληλο πέτρωμα, για την κάθε περιοχή. Σημειώνεται, πως η χωροθέτηση τέτοιων περιοχών μπορεί να γίνει μόνο σε περιοχές που υπάρχει κατάλληλο πέτρωμα.

Ακολούθως, ανατέθηκε σε κοινοπραξία μελετητών, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η εκπόνηση της ΣΜΠΕ για τις τρεις αυτές περιοχές, που βρίσκονται κατά κύριο λόγο εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Βαβατσινιάς και Δελίκηπου και του Δήμου Λευκάρων. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξεταστούν και να καταγραφούν οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον από την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης. Στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης οι μελετητές πρότειναν να εξεταστεί ακόμη ένα σενάριο, που αφορά διαφοροποιημένη έκταση μιας από τις τρεις περιοχές, που εξετάστηκαν. Έτσι, η ΣΜΠΕ αφορά τέσσερεις περιοχές και τα προκαταρκτικά πορίσματα της παρουσιάστηκαν σε δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη 30/01/2020, στη Σκαρίνου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις όσων παρευρέθηκαν, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην έκθεση των μελετητών, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Θα δοθεί επίσης περίοδος τουλάχιστον ενός μηνός, ώστε να εκφραστούν οι οποιεσδήποτε απόψεις για το συγκεκριμένο έργο. Ακολούθως, η ΣΜΠΕ θα εξεταστεί από την περιβαλλοντική αρχή, η οποία θα γνωμοδοτήσει για το σχέδιο.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στη Λάρνακα, αλλά εκπονούνται οι αναγκαίες μελέτες στη βάση των οποίων θα αποφασιστεί η δημιουργία της, όταν θα πλησιάσει η εξάντληση των υφισταμένων αποθεμάτων. Όσον αφορά ειδικότερα τις αναφορές για αποκοπή δέντρων σημειώνεται, πως σύμφωνα με τους μελετητές, το σενάριο με την καλύτερη βαθμολογία προβλέπει αποκοπή 6.900 δέντρων, και αυτή θα ξεκινήσει με τη δημιουργία της ζώνης, εάν τελικά αποφασιστεί, και θα γίνεται σταδιακά, σε ολόκληρη την περίοδο της λειτουργίας της λατομικής ζώνης, έως την εξάντληση των αποθεμάτων, δηλαδή για μια περίοδο 50 περίπου χρόνων. Προτείνονται επίσης σειρά μέτρων μετριασμού των οποιωνδήποτε επιπτώσεων.

Τέλος, σημειώνεται πως πριν μερικές βδομάδες ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης για την επικαιροποίηση της μελέτης για την αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων της Κύπρου, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2021 και θα αφορά την περίοδο έως το 2050 και θα εξετάσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ορυκτούς πόρους. Διευκρινίζεται, πως η οποιαδήποτε απόφαση για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στη Λάρνακα, εάν τελικά αποφασιστεί, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της Αειφόρου και η υλοποίησή της εκτιμάται πως θα ξεκινήσει μετά από 15 έως 20 χρόνια, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Κατά την άποψη του Τμήματος, η δέσμευση περιοχών για κάλυψη στρατηγικών αναγκών της οικονομίας, όπως η εξόρυξη λατομικών υλικών, πρέπει να γίνεται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προς την κατεύθυνση αυτή εκπονούνται και οι συγκεκριμένες μελέτες.

Ενημέρωση σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην...

Posted by Cyprus Geological Survey Department on Tuesday, 4 February 2020#SaveDelikipos

Σε σχέση με την υπόθεση, έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα με την ονομασία Delikipos Forest SOS και το hashtag #SaveDelikipos, όπου κανείς μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της ιστορίας αυτής.


Στόχος τους είναι, όπως, αναφέρουν να προστατεύσουν το δάσος του Δελίκηπου από τη δημιουργία λατομείου!

Είμαστε μια ανεξάρτητη ομάδα ατόμων που αγαπούν τη φύση και είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν σκληρά για να εμποδίσουν τις κυπριακές αρχές να διαπράξουν το απεχθές έγκλημα της καταστροφής του πανέμορφου δάσους του Αετομούττη στον Δελίκιπο (το οποίο είναι προστατευόμενο δάσος και υπάγεται στο Δίχτυο Φύσης 2000!) Εδώ και αρκετά χρόνια, γίνονται συστηματικές προσπάθειες για να αντικατασταθεί μια μεγάλη περιοχή του δάσους από λατομείο για την παραγωγή σκύρων και άμμου, περιφρονώντας την υγεία των πολιτών της περιοχής, την καταστροφή του οικοσυστήματος ενός τόσο μικρού τόπου όπως η Κύπρος, αλλά και την ανεπανόρθωτη ζημιά που θα επέλθει σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά τοπία της Κύπρου το οποίο πραγματικά μπορεί να προσφέρει άπειρες ευκαιρίες πραγματικής πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Όπως η Ένωση Λατόμων ομολόγησε δημοσίως σε ανοιχτή συνάντηση, στις 30 Ιανουαρίου 2020, η Κύπρος δεν έχει ανάγκη δημιουργίας άλλου λατομείου για τα επόμενα 50 χρόνια. Ωστόσο, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου μασά τα λόγια του, αλλάζοντας κάθε τόσο τις δηλώσεις και τις προθέσεις του, αποδεικνύοντας σε όλους μας πως όντως, πίσω από το όλο ζήτημα, κρύβεται μια ανέντιμη ατζέντα που περιλαμβάνει ενδεχομένως «μπόνους δουλειές» σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρείες. Είμαστε έτοιμοι να εκθέσουμε όλη την αλήθεια!

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τη σελίδα μας, χρησιμοποιήσετε το hashtag #SaveDelikipos στις κοινοποιήσεις σας, και στηρίξετε βοηθώντας τη φωνή μας να ακουστεί όσο πιο μακριά γίνεται. Βοηθήστε μας να διασώσουμε ένα από τα αγνότερα δάση της Κύπρου και να διασφαλίσουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής αλλά και όλου του νησιού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ